User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_locusmaps

LoMapy


Co jsou LoMapy?

Společnost Asamm Software, s.r.o., která vyvíjí Locus Map poskytuje vlastní mapy, jejichž základem jsou mapová data OpenStreetMap, a která jsou vykreslována přímo v aplikaci Locus Map díky nástroji MapsForge:

 • LoMapy pokrývají celý svět a jsou dostupné v balíčcích po jednotlivých státech
 • lze je zakoupit a stáhnout pouze pro offline použití
 • jsou podstatně méně objemné než mapy stažené z online módu
 • obsahují v sobě několik obsahových vrstev (témat), mezi kterými lze volně přepínat: turistiku/cyklistiku, zimní mapu, městskou mapu a automapu. Každé téma je založeno na stejných mapových datech, ale zobrazuje jiné vrstvy a mapové značky podle svého určení.

Míra podrobnosti mapy značně závisí na zmapované oblasti. Projekt OpenStreetMap je závislý na internetových přispěvatelích a některé internetem málo pokryté nebo jinak zaostalé oblasti světa nejsou dostatečně zmapovány.

Obsah LoMap

 • mapová data - liniové, plošné a bodové objekty vykreslené v mapě
 • databáze offline adres - počínaje LoMapami z 2016/04/01- lze offline adresy vyhledávat
 • body zájmu - jsou klikatelné, zobrazí podrobnosti o zobrazovaném objektu, lze je procházet a selektivně zobrazovat
 • výšková data - nutná pro zobrazení stínování terénu, vykreslování výškového profilu plánované trasy atd. Data lze volitelně doplňkově stáhnout po stažení hlavního mapového balíku.

Nákup a stahování map

LoMapy lze zakoupit v Locus Obchodě, do kterého lze vstoupit dvěma cestami:

 • ze Správce map - vyberte Offline záložku ve Správci map a klepněte na tlačítko v pravém spodním rohu - vyberte Stažení offline map
 • z hlavního menu - v sekci Svět Locusu zvolte Locus Obchod

Jakmile si vyberete mapu a klepněte na ni, objeví se informační okno. Obsahuje důležitá fakta o datu aktualizace mapy (LoMapy jsou aktualizovány zhruba jednou za dva měsíce) a její datový objem v MB před a po rozbalení. Stahování se spustí vzápětí po odsouhlasení nákupu.

Zakoupená verze LoMapy může být stažena opakovaně po dobu její dostupnosti v Obchodě. Není-li konkrétní verze již k dispozici, je možné zdarma stáhnout další nejstarší dostupnou verzi LoMapy

Zakoupené mapy se objeví v záložce Offline vašeho Správce map ve složkách seřazených podle jednotlivých zemí.

Videotutoriál, jak nakupovat LoMapy

První tři LoMapy (nebo jednu LoMapu a dvě její aktualizace) lze stáhnout zdarma jako dárek. Pak se mapy nakupují za virtuální měnu LoCoiny, které směníte v Locus Obchodě. Více o nakupování v Locus Obchodě se dozvíte zde >>

Aktualizace LoMap

Vaše zakoupené LoMapy můžete stahovat ze serveru jak často chcete po celou dobu jejich dostupnosti. Pokud už verze vaší LoMapy není dostupná, můžete si opět zdarma stáhnout následující dostupnou verzi.

Pouze pokud potřebujete nejnovější aktualizaci vaší LoMapy, je potřeba si ji koupit. Cena je symbolická, např. za celou Českou republiku zaplatíte pouhých 16,- Kč.

Příklady statusů balíčku LoMapy

 • LoMapa není zakoupena

 • LoMapa je zakoupena a stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace - mapu můžete zobrazit nebo odstranit z paměti zařízení

 • Je dostupná aktualizace LoMapy - můžete si ji zakoupit

 • LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma

 • LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, a je také dostupná aktualizace - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma nebo si můžete koupit aktualizaci

Kontrola aktualizací

Locus Map neaktualizuje vaše zakoupené LoMapy automaticky - je to vždy na vás. Dostupné aktualizace vašich mapových balíků můžete kontrolovat ve svém uživatelském profilu v Locus Obchodě > Uživatelský profil > Kontrola aktualizací. Aktualizace se řadí do dvou kategorií:

 • starší stažené - zakoupené balíčky LoMap jsou staženy, ale ještě neaktualizovány
 • nestažené - zakoupené balíčky LoMap nejsou staženy ani aktualizovány

Jak zobrazit LoMapu?

Stažené mapy jsou přístupné ze záložky Offline Správce map.

Klepněte na mapu, kterou chcete spustit. Pokud je vaše pozice mimo zvolenou mapu, ale chcete si ji prohlížet, zvolte Vycentruj mapu z jejího akčního menu.

Pokud chcete mapu smazat z telefonu, zvolte Smazat tamtéž. Pro zobrazení podrobných informací o mapě, vyberte Informace & jazyk:

Okno obsahuje náhled typu mapy, přepínač mapových témat a další informace:

 • Datum - datum generování mapových dat
 • Projekce - v současnosti je možný pouze jediný typ - Merkator
 • Vytvořeno - verze vykreslovacího pluginu MapsForge Map Writer
 • Legenda - odkaz na stránku s legendou Locus Map
 • Velikost - velikost souboru v paměti zařízení
 • Adresy - Ano/Ne - data jsou/nejsou stažena
 • Body zájmu - Ano/Ne - data jsou/nejsou stažena
 • Popis - mapová metadata, pokud jsou dostupná a další info

Mapová témata

LoMapy lze přepínat do několika obsahových témat:

 • Turistika a kolo - obsahuje turistické a cyklistické značené trasy (částečně i doporučené s klasifikací povrchu), vrstevnice, rozcestníky a hustou síť místních komunikací
  turistika a kolo
 • Lyže - zobrazuje lyžařské svahy a běžecké tratě
  lyže
 • Město - mapa pro obecné využití ve městě
  město
 • Silniční - automapa
  automapa

Jak přepínat mezi mapovými tématy?

Každá vektorová (nebo jiná) mapa, která obsahuje několik obsahových témat nebo volitelné vrstvy, aktivuje možnost tyto témata a vrstvy přepínat. Je několik možností:

Těmito způsoby zobrazíte nabídku témat:

Zde si můžete vybrat téma mapy - interní nebo externí (custom). Některé témata obsahují vypínatelné vrstvy určitých mapových značek. Tak můžete zobrazený obsah mapy ještě dále doladit:

Jazyk mapy

Názvy měst, vesnic a dalších míst na mapě v exotických destinacích můžou občas pro Evropana znamenat problém: OpenStreetMap data, ze kterých se LoMapy vykreslují, však obsahují i transkripce názvů v angličtině (občas i v jiných jazycích). Přepínač jazyka mapy najdete na obrazovce detailu LoMapy:
Otevřete nabídku jazyků a zvolte jazyk, kterému rozumíte. Ne všechny názvy mohou být přepsané, závisí to na aktivitě místní komunity OSM mapařů. Zde příklad mapy výše s názvy přepsanými do angličtiny:

LoMapy - Legenda mapových značek

Tabulka mapových značek LoMap je zde >>

cz/manual/user_guide/maps_locusmaps.txt · Last modified: 2020/06/30 14:42 by mstupka