User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:move_to_new_phone

Přesun Locusu na nové zařízení


Koupili jste si nový mobil nebo tablet. Zde se dozvíte, jak na nové zařízení bezpečně přesunout Locus Map, jeho nastavení a všechna data, která používáte - mapy, trasy a body.

Jak na to?

1. krok - zálohujte

Vytvořte kompletní zálohu nastavení, bodů a tras

Zazálohujte mapy

  • otevřete Správce map > záložku Offline
  • zazálohujte do cloudu (Dropbox/Google Drive) všechny mapy, které by mohly být ztraceny při odinstalaci aplikace (zejména rastrové mapy zakoupené od komerčních vydavatelů)

Nemusíte zálohovat LoMapy. Ty je možné opětovně stáhnout z Locus Obchodu zdarma.

2. krok - instalujte

  • nainstalujte nejnovější verzi Locusu Map na nové zařízení
  • spusťte Locus Map na novém zařízení

3. krok - obnovte data ze zálohy

  • otevřete Dropbox nebo Google Drive, kam jste zazálohovali mapy a zkopírujte je to adresáře Locus/Maps (nebo kamkoli, kam potřebujete - později můžete mapy do aplikace přidat jako externí)
  • stáhněte znovu LoMapy z Locus Obchodu
  • spusťte Zálohování a obnovte z cloudu poslední balík nastavení, bodů a tras
  • restartujte Locus Map, aby se všechny zálohy správně načetly
cz/manual/faq/move_to_new_phone.txt · Last modified: 2020/10/08 12:36 by mstupka