User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:how_to_add_map_shading

Jak v Locusu pracovat s výškovými daty?


Týká se pouze Locusu Map Pro

Výšková data jsou důležitá pro mnoho aspektů práce s Locusem:

Prosíme, neplést s okamžitou výškou, která se získává z GPS dat a hodnot měření barometrického tlakoměru ve vašem mobilu (ne ve všech modelech), viz více >>. Okamžitá výška se využívá také k výpočtu převýšení trasy při záznamu a je dostupná uživatelům Locusu Free.

Kde je získat?

Abyste mohli využívat výše zmíněné funkce, potřebujete stáhnout výšková data. Locus nabízí několik metod:

Offline mapy

LoMapy a další offline mapy našich partnerů, nabízené v Locus Obchodě ve formě balíčků, pokrývají celý svět. Každý balíček obsahuje výšková data, která lze kdykoli stáhnout samostatně zdarma:

Vytvoření nebo editace bodu zájmu

 • Přidejte nový bod zájmu nebo otevřete detail již existujícího bodu, ležícího v oblasti, do které chceme přidat stínování
 • najděte políčko Nadmořská výška a pokud je prázdné, klepněte vedle na tlačítko ZÍSKAT

Skupina bodů

 • vyberte body (označte je) v požadované složce
 • klepněte na Více a Přidat výšky ve spodním panelu a potvrďte

Trasa

 • otevřete detail trasy
 • klepněte na Více a Přidat výšky ve spodním panelu a potvrďte

Zdroje výškových dat

 • Viewfinderpanoramas.org - data SRTM3 vylepšená v horských a polárních oblastech. Rozlišení 3“.
 • Open Data Portal - velmi přesná data, získaná z LIDAR misí - pokrývají Rakousko, Lucembursko, Španělsko, Slovinsko, severní Itálii a část Německa. Rozlišení 3”.

Stínování mapy

Stínování mapy slouží k lepší vizualizaci terénního reliéfu. Locus nabízí tři módy:

 • stínování terénu - simuluje osvětlení a stíny slunečním svitem
 • sklony svahů - barevné zvýraznění sklonů nad >30°, >35° and >40°
 • barvy podle nadmořské výšky - jednotlivé úrovně výšek jsou barevně odlišeny (např. nížiny jsou zelené, hory hnědé atp.).

Jak je zapnout?

Jděte do Nastavení > Mapy > Pokročilé > Stínování mapy > Povolit (vyberte si typ)

Více o nastavení stínování >>

cz/manual/faq/how_to_add_map_shading.txt · Last modified: 2020/10/08 13:26 by mstupka