User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:recording

Záznam trasy


Záznam trasy je v Locusu jednou ze základních funkcí. Technicky je to kontinuální ukládání řetězce bodů - trackpointů - tedy míst, které mají unikátní GPS polohu v určitém čase, které za sebou jako pomyslné “drobky” trousí uživatel při pohybu. Hustota těchto “drobků”/trackpointů může být přednastavena v nahrávacích profilech a liší se podle vykonávané aktivity - chůze, běhu, jízdy na kole nebo autem. Čím je pohyb rychlejší, tím jsou trackpointy řidší a předpokládaná ujetá vzdálenost delší.

Záznamy tras se ukládají do složek, mohou být různě tříděny, filtrovány nebo dodatečně editovány, jak je vidět v kapitole o Správě tras >>. Po trase je možné navigovat nebo se můžete jen nechat navádět podél trasy.

Základy

 • zapněte si GPS - ujistěte se, že vaše GPS je v provozu a že lokalizovala vaši polohu (ikonka GPS je zelená - )
 • vycentrujte mapovou obrazovku na vaši aktuální polohu
 • otevřte panel záznamu trasy (jsou 4 způsoby):
  • Menu > Záznam trasy
  • Trasy > > Záznam trasy
  • vložte tlačítko záznamu trasy do panelu funkcí pro rychlé spuštění záznamu - doporučujeme!
  • Locus Map Pro: widget záznamu trasy
 • (1) vyberte si profil záznamu trasy
 • pokud máte nastaveno tréninkové schéma, zvolte je v poli (2)
 • v případě připojení externího sensoru (tepák, snímač kadence atd.) přes bluetooth zvolte tento v (3)
 • klepněte na tlačítko Start - spustí se záznam trasy. Panel startu záznamu se změní na panel sledování a ovládání záznamu.

  Notifikace o stavu záznamu se objeví také ve vaší systémové liště.
 • tlačítkem Pauza přerušíte záznam. jeho opětovným zmáčknutím pokračujete v záznamu
 • tlačítko přidat bod přidá k vaší trase libovolný bod - podržte prst na tlačítku a zvolte výchozí typ bodu - může to být text, fotka, audio nahrávka nebo video.
 • klepnutím na Stop záznam zastavíte
 • vložte název trasy nebo ponechte časové razítko - vyberte složku, kam záznam uložit, nebo vytvořte novou - Můžete také přenastavit barvu a šířku linie, pokud chcete trasu odlišit od ostatních ve složce a klepněte na Uložit. Pokud chcete záznam zahodit, zvolte Smazat z menu nahoře.

Uživatelé Locus Map Pro mohou záznam trasy spustit pohodlně a rychle pomocí nahrávacího widgetu

Panel záznamu trasy, widget a nastavení

cz/manual/user_guide/tracks/recording.txt · Last modified: 2017/06/01 11:02 by mstupka