User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:mainscr_lpanel

Panel obsahu


Akční výsuvný panel z levé strany displeje nabízí rychlý přístup k několika přepínačům a dalšímu obsahu, který lze zobrazit nad mapou.

Rychlé přepínání map

Tlačítko zobrazí výběr naposledy používaných online map a nejbližších stažených offline map. Více >>

Mapová témata

Tlačítko je aktivní, pokud používáte některou z vektorových map, které obsahují přepínatelná mapová témata (letní, zimní atd.) Více >>

Vrstvy mapy

Tento přepínač nabízí rychlou vizualizaci dalších obsahových vrstev nad mapou:

 • Překryvy mapy - další mapa v překryvu nad základní mapou
 • Stínování mapy - grafické zvýraznění reliéfu terénu, připomínající plastickou mapu
 • Lokalizované foto - fotografie, obsahující zeměpisné souřadnice, jsou zobrazeny nad mapou. Poklepem na funkci nejdříve spustíte dialog pro definici složky se snímky. Fotky se nad mapou zobrazují v miniaturních náhledech, které lze klepnutím zvětšit.
 • Munzee - vrstva zobrazující skrýše celosvětové geohry Munzee. Pro správné fungování je potřeba mít doinstalovaný doplněk Munzee add-on.
 • Poznámky OpenStreetMap - vrstva poznámek pro mapaře projektu OpenStreetMap

Aktivní položky

Seznam všech aktivních souborů KMZ/KML z Mapových položek. Klepnutím na soubor rozbalíte jeho vrstvy, které lze přepínat, popř. nastavovat jejich průsvitnost.

Nejbližší body

Seznam bodů z vaší vlastní Locus databáze, které se nacházejí nejblíže pozici kurzoru (popř. vaší pozici, pokud máte GPS fix) bez ohledu na to, zda jsou aktivní (viditelné na mapě) či nikoli. Jsou rozděleny na čtyři kategorie, které lze přepínat:

 • Základní body - body zájmu obsažené v LoMapách a všechny ostatní body mimo náledující kategorie

 • Kešky - vaše stažené kešky

 • Uživatelé Live trackingu - nejbližší uživatelé Locusu, kteří mají aktivovanou funkci Live tracking - veřejnou nebo ve vaší soukromé Live tracking místnosti
 • Body na trase - nejbližší body, které jsou součástí vaší databáze tras
 • Čtečka NMEA reader - zobrazuje nejbližší zdroje vysílání NMEA dat. Funkční pouze s připojenou bluetooth čtečkou externích NMEA dat.

Nastavení

 • Pouze viditelné - při zaškrtnutí se zobrazí pouze body aktivované na mapě

Nastavení panelu obsahu

Vzhled a obsah levého akčního panelu můžete nastavit několika způsoby. Všechny jeho části lze vysouvat individuálně nebo celý panel lze deaktivovat. Všechny jeho části lze také zapínat z tlačítek v Panelech funkcí.

 • jděte do Menu > Nastavení > Ovládání > Panely&tlačítka > Nastavit panel obsahu
 • zaškrtněte všechny kategorie, které chcete vysouvat individuálně NEBO
 • zaškrtněte Obsah mapy (zaškrtnut ve výchozím nastavení) - všechny kategorie se vysouvají v jednom paneluz společně NEBO
 • odškrtněte všechny položky a odstraňte tak vše z levého okraje displeje
 • klepněte na NASTAVIT, pokud jste hotovi, nebo ZRUŠIT pro opuštění dialogu

Některé kategorie jsou viditelné pouze pokud je aktivován obsah, který reprezentují, např. Aktivní položky nebo Mapová témata.

cz/manual/user_guide/mainscr_lpanel.txt · Last modified: 2019/07/09 17:37 by mstupka