User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_settings:obj_feat

Table of Contents

Body & Trasy


Menu > Nastavení > Mapy > Body & Trasy

BODY

Klepnutí na bod

Nastaví výchozí akci po klepnutí na bod na mapě:

 • Vyskakovací okno - nad bodem vyskočí bublina se základními informacemi, více info zde >>
 • Obrazovka - okno na celou obrazovku s podrobnými informacemi o bodu, více info zde >>

Obsah vyskakovacího okna bodu

Toto nastavení je dostupné pouze v Locusu Pro

Nastaví chování a obsah vyskakovacího okna bodu.

Základní nastavení:

 • Nikdy - bublina se objeví pouze po klepnutí na bod
 • Při zvýraznění - bublina se objeví při posunutí bodu na pozici kurzoru uprostřed obrazovky
 • Vždy - bublina je stále viditelná - doporučujeme pouze pokud máte zobrazen malý počet bodů

Základní nastavení také nastavuje zapnutí/vypnutí zobrazení nadmořské výšky bodu.

Položky kontextového menu:

 • Navigovat do, Navádět na, Kompas, Editovat, Skrýt, Smazat

Položky pro geocaching:

 • Nápověda, Načíst všechny waypointy, Zalogovat se

Výchozí typ umístění nového bodu

Při vytváření nového uživatelskho bodu na mapě můžete použít dvě výchozí metody určení jeho polohy:

 • GPS poloha - vytvoří nový bod na místě aktuální GPS polohy uživatele
 • Střed mapové obrazovky - vytvoří nový bod na místě aktuální pozice mapového kurzoru

Velikost mapových ikon

Nastavuje relativní velikost ikon na mapě od 50 do 300% základní velikosti.

TRASY

Klepnutí na trasu

Nastaví výchozí akci po klepnutí na trasu:

 • Vyskakovací okno - nad trasou vyskočí bublina se základními informacemi, další info zde >>
 • Obrazovka - okno na celou obrazovku s podrobnými informacemi o trase, další info zde >>
 • Editační mód - vyskakovací okno a spodní lišta s editačními tlačítky, další info zde >>

Obsah vyskakovacího okna trasy

Toto nastavení je dostupné pouze v Locusu Pro

Nastaví vzhled a obsah popisku na pozici počátečního bodu zaznamenané trasy na mapě:

 • Nezobrazovat - počáteční bod bez popisku
 • Jednoduché - popisek obsahuje pouze datum a čas startu záznamu
 • Komplexní - popisek obsahuje datum/čas záznamu, ujetou vzdálenost a celkové kladné a záporné převýšení

A také údaje ve vyskakovacím okně - trasový bod číslo, zobrazit graf, podrobnosti o trase, úpravy, úpravy na mapě, navigace/navádění, skrýt nebo smazat

Definovat ikonu trasy

Nastavuje grafiku počátečního a cílového bodu trasy na mapě:

 • Žádný symbol
 • Tečka
 • Ikona

Barva a průhlednost trasy

Výchozí nastavení barvy a průhlednosti tras v aplikaci. Nabízejí se dva módy výběru barvy - zákaldní barvy a pokročilé.

Šířka trasy

Výchozí nastavení šířky tras v pixelech pro celou aplikaci.

cz/manual/user_guide/maps_settings/obj_feat.txt · Last modified: 2017/04/04 16:17 by mstupka