User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_settings:misc

Další mapová nastavení


Změnit rozlišení mapy

Umožní upravit rozlišení (zvětšit nebo zmenšit) mapy např. kvůli čitelnosti. Klepněte na Povolit a na posuvníku nastavte rozlišení, které vám vyhovuje. Zkontrolujte na náhledu, zobrazujícím mapu kolem polohy vašeho mapového kurzoru.

Stínování mapy

Pouze v Locus Map Pro

Zapne (povolí) doplňkové stínování reliéfu na mapě z veřejně dostupných dat o nadmořské výšce:

 • Vyberte, které mapy chcete ostínovat - online, osobní nebo vektorové mapy (nebo všechny).
 • Typy stínování:
  • Stínování terénu - klasické napodobení bočního osvitu terénu sluncem

  • Sklony svahu - barevně vyznačí sklony svahu větší než >30°, >35°, >40 (světle oranžový, oranžový, tmavě oranžový) - užitečný pro skialpinisty, freeride běžkaře atd.

  • Barvy podle nadmořské výšky - jednotlivé úrovně nadmořské výšky jsou barevně odlišeny (např. nížiny jsou zelené, hory hnědé). Toto nastavení lze dále modifikovat volbou orografického profilu jednotlivých kontinentů: Global, Africa, America, Asia, Australia and Europe:

   Pokud chcete používat vlastní barevná schémata, můžete si je nadefinovat sami [EN]>>

Před použitím této funkce je potřeba stáhnout potřebná data nadmořských výšek. Podrobný návod je zde >>

Barevný mód mapy

Umožňuje nastavit barvy na aktivní mapě:

 • Noční režim - invertuje barvy mapy. Lze nastavit automatickou změnu podle denního času.
 • Nízký kontrast - sníží kontrast mapy
 • Vysoký kontrast - zvýší kontrast mapy

Auto-zoom podle rychlosti

Pokud zapnete auto-zoom, Locus automaticky mění měřítko mapy v závislosti na aktuální rychlosti pohybu zařízení. Čím rychlejší pohyb, tím menší měřítko se zobrazuje a naopak:

 • nízká rychlost - zobrazuje se větší a podrobnější měřítko
 • vysoká rychlost - zobrazuje se menší a méně podrobné měřítko

Tato funkce je užitečná také při navádění na bod - od 2000 m od naváděného bodu se přepne na mód zoomování podle vzdálenosti - čím blíže je cíl, tím větší měřítko se zobrazuje.

Locus umožňuje mít nad auto-zoomem plnou kontrolu - lze měnit nastavení rychlosti pro jednotlivá měřítka mapy, jednotlivé úrovně můžete mazat nebo přidávat:

 • změňte měřítko v náhledovém okně mapy
 • vlože rychlost
 • klepněte na PŘIDAT
 • úroveň vymažete klepnutím na
cz/manual/user_guide/maps_settings/misc.txt · Last modified: 2017/06/15 16:03 by mstupka