User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:items:import

Aktivace mapových položek


Aktivace mapové položky znamená především její zobrazení nad mapou. Jsou dvě kategorie:

Dočasná aktivace

Dočasně aktivovat položku můžete několika způsoby:

  • klepnutím na tlačítkopoložky ve složce - ikona tlačítka se změní na. Zůstáváte v složce a můžete aktivovat další položky
  • klepnutím na náhled položky v okně jejího detailu - po klepnutí jste přesměrováni do hlavní mapové obrazovky s položkou umístěnou na střed
  • klepnutí na tlačítkov okně detailu položky - ikona se změní naa zůstáváte v okně položky.

Opakovaným klepnutím mapovou položku opět skryjete.

Některé mapové položky lze dočasně aktivovat také při běžném importu, pokud zaškrtnete možnost Pouze zobrazit. Všechny dočasně aktivované objekty můžete odstranit volbou Skrýt dočasné mapové položky z menu v horní liště.

Aktivní mapové položky můžete procházet v části Aktivní položky levého akčního panelu. Zde je přehledně zobrazeno, které položky jsou aktivovány, můžete procházet složkami jejich dat a měnit jejich průhlednost nad mapou. Více >>

Trvalý import

Zvolte Import z akčního menu položky:

Locus Map prozkoumá soubor a podle jeho obsahu nastaví dialogové okno - body, trasy nebo obojí. Dále již proces pokračuje stejně jako při běžném importu bodů nebo tras a objekty se objeví na mapě a v příslušných záložkách Správce dat.

cz/manual/user_guide/items/import.txt · Last modified: 2016/10/21 14:32 by mstupka