User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:search

Vyhledat...


Výchozím vyhledáváním v Locusu je online vyhledávání adres v Googlu. Locus nabízí i další metody a databáze vyhledávání (klepněte na v horní liště):

 • Offline adresy - součást LoMap
 • Přesun kurzoru na určitou pozici na mapě (souřadnice, projekce…)
 • zobrazení adres kontaktů v telefonu na mapě
 • Vyhledávání bodů - prohledávání uložených bodů zájmu (keší, vlastních bodů atd.)
 • Vyhledávání tras - prohledávání uložených tras
 • Spolupracující aplikace - vyhledávání poskytované aplikacemi třetích stran, jako např. Geocaching4Locus
 • Hledat další - vyhledávání v externích databázích jako Wikipedia, What3words nebo Geonames/GNS

Locus si pamatuje naposledy použitou metodu vyhledávání a při následujícím hledání ji nabídne rovnou.

Hledat adresu

Online

Locus využívá jako výchozí vyhledávač adres Google, lze využít také GraphHopper a Bing.

 • Hledaný text - zde vložte hledanou adresu nebo její část. Klepněte na modré tlačítko.
 • Hledat kolem místa - optimalizuje vyhledávání na oblast kolem aktuální pozice uživatele
 • Zdroj dat pro on-line vyhledávání adres - zde nastavte vyhledávací službu - Google, GraphHopper, Bing

Výsledky vyhledávání se zobrazí v seznamu řazeném podle vzdálenosti položky od pozice uživatele. Pokud je výsledek hledání pouze jeden, je zobrazen přímo na mapě.

Výběr výchozího vyhledávače adres lze změnit v nastavení Locusu >>

Offline

Locus umí vyhledávat offline adresy pouze v LoMapách, které máte stažené v telefonu (počínaje jejich verzí 2016/04/01). Pokud je seznam map k vyhledávání prázdný, zřejmě nemáte žádnou LoMapu staženou, nebo je neaktuální - stahujte a aktualizujte v Locus Obchodě.

 1. vyberte zemi (LoMapu)
 2. začněte psát název města, Locus začne nabízet možné výsledky. Vyberte ten váš.
 3. začněte psát znaky názvu ulice, Locus začne nabízet možné výsledky. Vyberte tu vaši.
 4. Locus rozbalí seznam všech čísel popisných na dané ulici. Buď dům najděte rovnou nebo zpřesněte výsledek dalšími znaky

Klepnutím na zobrazíte danou položku (město, ulici) přímo na mapě.

Přesunout do...

Posune kurzor na vámi definované místo na mapě. Polohu můžete definovat mnoha různými způsoby:

 • Body - přesuňte kurzor na pozici vybraného bodu ve Správci bodů
 • Souřadnice - přesuňte kurzor na místo definované souřadnicemi
 • Projekce - definujte počáteční bod, vzdálenost a azimut cílového bodu, Locus Map jej zobrazí na mapě a vystředí na něj
 • Schránka - přesuňte kurzor na pozici uloženou ve schránce, ať už je to adresa, souřadnice nebo název místa

Pro další možnosti vyhledání polohy klepněte na . Zde si můžete nastavit základní vyhledávací moduly, a také využít volič pozice:

Naposledy použité

Seznam naposledy hledaných míst a pozic pro opakované vyhledávávní.

Kontakt

Tato funkce vyžaduje instalaci doplňku Locus Contacts

Využijte, když chcete na mapě zobrazit adresy vašich kontaktů v telefonu. Locus Map projde váš adresář, vyfiltruje položky s přiloženými adresami a seřadí je do tabulky, kde můžete vybrat položky k zobrazení na mapě. V případě, že má kontakt dvě adresy, obě jsou zobrazeny.

Hledat v bodech

Vyhledávajete body ve vlastní databázi v Locusu.

Ve výchozím nastavení Locus vyhledává body, ležící nejblíž vaší aktuální polohy. Stačí klepnout na .

Pro úpravu vyhledávání přidejte další parametry:

 • Hledat podle názvu - (nepovinné) - fultextové vyhledávání v názvech bodů
 • Hledat také v popisech - fultextové vyhledávání ve všech textech spojených s bodem - v názvech, popisech, geocaching listingu… - může zpomalit odezvu aplikace v případě velkého množství prohledávaných bodů.
 • Body v okolí - určení centra hledání - výchozí je aktální GPS poloha, lze zvolit jinou pomocí voliče polohy
 • Složka - určení složek s body k prohledání. Výchozí jsou všechny složky, ale můžete vybrat jednu konkrétní:

Výsledky jsou řazeny podle vzdálenosti od aktuální pozice uživatele v tabulce podobné Správci bodů- zde můžete vybrat body pro zobrazení na mapě, invertovat výběr apod.

Pro vyhledávání a procházení budů v LoMapách využijte Body zájmu.

Hledat trasy

Vyhledávání ve vlastní databázi tras v Locusu.

 • Hledat podle názvu - (nepovinné) - fultextové vyhledávání v názvech tras
 • Hledat také v popisech - fultextové vyhledávání ve všech textech spojených s trasou - v názvech, popisech… - může zpomalit odezvu aplikace v případě velkého množství prohledávaných tras.
 • Trasy v okolí - určení centra hledání - výchozí je aktální GPS poloha, lze zvolit jinou pomocí voliče polohy
 • Složka - určete, které složky s trasami prohledat. Výchozí jsou všechny složky, ale můžete vybrat jednu konkrétní:

Výsledky jsou řazeny podle vzdálenosti od aktuální pozice uživatele v tabulce podobné Správci tras- zde můžete vybrat trasy pro zobrazení na mapě, invertovat výběr apod.

Spolupracující aplikace

Locus Map spolupracuje s mnoha externími aplikacemi a jejich vlastními online/offline databázemi. Zde je možné začít vyhledávat právě v těchto databázích bez nutnosti externí aplikaci spouštět z menu aplikací vašeho zařízení.

Typickým příkladem může být vyhledávání nejbližších keší doplňkem Geocaching4Locus.

Hledat další

Vyhledávejte v externích databázích - Wikipedia, What3words a GeoNames/GNS.

K dispozici pouze ve verzi Locus Map Pro.

Wikipedie

Wikipedia je volně přístupná a volně upravovatelná internetová encyklopedie, podporovaná a hostovaná nadací Wikimedia. Každý, kdo má přístup ke jejich stránkám a postupuje podle pravidel, může editovat většinu záznamů. Wikipedia je řazena mezi deseti nejpopulárnějšími weby světa a představuje největší a nejpopulárnější obecné referenční dílo na internetu.

Locus Map umí vyhledávat v jejích odkazech, které jsou georeferencovány, tzn. nesou informaci o poloze:

 • Jazyk - výběr jazyka vyhledávaných položek
 • Poloha - výběr pozice, kolem které se bude vyhledávat. Lze přímo vložit souřadnice nebo zvolit jednu z metod voliče pozice.

Výsledky se řadí do tabulky bodů. Mohou být zobrazeny na mapě nebo importovány pro pozdější použití. Spolu s body se ukládá také URL odkaz na příslušný článek na Wikipedii.

Ani zobrazené, ani importované body neobsahují plné texty příslušných článků encyklopedie, pouze odkazy na ně. Ukládání článků Wikipedie do offline módu není možné.

What3words

Nejjednodušší a nejlépe zapamatovatelný souřadnicový systém na světě. Celý povrch Země je rozdělen na čtverce 3×3 metry. Každý čtverec je určen unikátní kombinací tří slov. Vložte tři slova a zobrazte místo na mapě:

Čeština zatím není podporována.

GeoNames a GNS

Obě služby obsahují rozsáhlé databáze bodů zájmu a turisticky atraktivních míst:

 • GeoNames - geografické databáze pokrývající všechny státy a obsahující přes 8 miliónů místních názvů, které jsou k dispozici ke stažení zdarma.
 • NGA GEOnet Names Server (GNS) - zeměpisné názvy v této databázi jsou poskytovány federální vládou Spojených států Amerických pro informaci veřejnosti. Obsahuje přes 5 miliónů položek a 8 miliónů názvů. Databáze jsou aktualizovány jednou měsíčně, takže informace v nich obsažené jsou docela čerstvé.

Locus Map pracuje s oběma databázemi v jednom dialogovém okně:

 • Hledej - zde vložte název nebo klíčové slovo
 • Offline hledání - tuto možnost zaškrtněte, pokud jste si stáhli některé GeoNames nebo GNS databáze do svého zařízení. Jinak Locus Map vyhledává online.

Tip na offline vyhledávání:

Obě služby nabízejí volně stažitelné datové soubory, které lze rozbalit do adresáře Locus/data/geonames. Soubory se pak objeví v okně vyhledávání GeoNames. Vyberte je a vyhledávajte offline.

cz/manual/user_guide/functions/search.txt · Last modified: 2019/02/08 14:21 (external edit)