User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:guidance:settings

Nastavení navádění


Body

Panel navádění

nastavuje zobrazení přídavného panelu s informacemi o bodu, na který se navádí, o jeho vzdálenosti, směru apod.:
Panel se ve výchozím nastavení zobrazuje.

Upozornění

Trasy

Vzdálenost dalšího trasového bodu

zde se nastavuje vzdálenost v metrech od bodu, ve které Locus přepne navádění na další bod (routepoint).

Upozornění na odbočku

Nastavení typu signalizace nadcházející změny směru - pípnutí, zvuk nebo TTS.

Upozornění na sjetí z trasy

upozorní uživatele, že sjel z naváděné trasy. Klepnutím zobrazíte možnosti nastavení kritické vzdálenosti, četnosti opakování a nastavení zvuku upozornění. Nastavení jsou stejná jako u Navigace.

Pokročilé nastavení

  • Striktní navádění po trase - v závislosti na tvaru trasy Locus automaticky vybírá trackpointy, které jsou blíž než předdefinovaná vzdálenost. Tlačítko tuto automatizaci vypne a Locus navádí přesně bod po bodu podél linie trasy - vhodné např. pro plavbu.
  • Frekvence upozornění - stanoví přibližnou četnost upozornění na změnu směru na trase v rozmezí málo - středně - hodně
  • Upozorňovat na každý trasový bod - spustí kontinuální notifikaci přesného následování kurzu trasy. Používá se pouze u tras bez směrových waypointů, např. při plavbě, závěsném létání nebo jízdě na mořském kajaku.

Styl na mapě

Barva čáry/textu

Zde nastavíte barvu vodící čáry (šipek) a textů (vzdálenost, azimut)

Šířka čáry

Mění šířku naváděcí čáry od 10% doo 1000% výchozí šířky.

Údaj nad naváděcí čarou

Určete parametr, který se bude zobrazovat nad naváděcí čarou:

Můžete vybrat vzdálenost, směr (azimut), čas do cíle, nadmořskou výšku nebo čas příjezdu/čas do cíle

Údaj pod naváděcí čarou

Určete parametr, který se bude zobrazovat pod naváděcí čarou:

Výběr je stejný jako v předchozím případě.

cz/manual/user_guide/functions/guidance/settings.txt · Last modified: 2018/08/10 15:53 by mstupka