User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:guidance

Navádění


Navádění na cíl napřímo, mimo cesty a pěšiny. Použijte zejména při orientaci ve volném terénu.

Typicky se vyžívá při geocachingu nebo navádění na uživatelské body zájmu a body v LoMapách (mimo tur. trasy - vyhlídky, vodopády atd.):

Jak navádět? Vyberte cíl a spusťte navádění z akční nabídky.

Výběr cíle a start

Konkrétní bod na mapě

 • klepněte na bod (LoMap POI, kešku…)
 • klepněte na a pak Navádět sem:

Neurčené místo na mapě

 • podržte prst na daném místě na mapě
 • objeví se vyskakovací popisek (obvykle s adresou místa)
 • klepněte na a pak Navádět sem:

Ze správce bodů

 • jděte do Menu > Body > složka > klepněte na vybraný bod a otevřete obrazovku detailu bodu
 • kepněte na ve spodním panelu a zvolte Navádět sem:

Ovládání

Panel navádění na bod

Zobrazuje informace o bodu, jeho vzdálenost a směr. V případě navádění na kešku jsou zde ještě informace o typu keše, obtížnosti a terénu. Poklepem na panel otevřete obrazovku s detailem bodu.

Panel menu

 • Podrobnosti - otevře obrazovku s podrobnými informacemi o bodu
 • Nápověda - aktivní, pokud se navádí na keš
 • Načíst všechny waypointy - aktivní, pokud naváděná keš obsahuje dílčí waypointy
 • Navigovat do - vypočítá trasu do cíle a spustí hlasovou navigaci
 • Konec navádění - ukončí navádění
 • Kompas - přepne do módu kompasu
 • Skrýt - zruší zobrazení bodu na mapě (netýká se LoMap bodů)

Upozornění na cíl

Locus umí upozornit na blížící se cíl několika způsoby:

 • jednorázově v určité vzdálenosti od cíle navádění
 • opakovaně od určité vzdálenosti od cíle
 • mění frekvenci upozornění v závislosti na vzdálenosti od cíle - čím blíže, tím častěji a naopak

Nastavení

 • jděte do Menu > Nastavení > Navádění > Upozornění
 • zapněte upozornění
 • vyberte typ upozornění - jednorázové, opakované nebo zvyšování frekvence
 • nastavte vzdálenost od cíle (nebo interval mezi signály), kde si přejete být upozorněni

První dvě možnosti mají další nastavení:

 • Nastavení zvuku
  • Vypnout - všechny zvuky jsou neaktivní, budete upozorněni pouze na displeji nebo vibrací
  • Pípnutí - nastavte počet (1-10)
  • Vybrat zvuk - vyberte vlastní zvuk z úložiště v telefonu/tabletu
  • Převod textu na řeč - hlasové upozornění na vzdálenost a směr bodu. Stiskněte Přehrát pro kontrolu nastavení.
 • Nastavení vibrace - aktivní pouze pokud zařízení obsahuje vibrátor (hlavně mobily)
  • Vypnout - telefon nevibruje při upozorněních
  • Vzor - nastaví vzorec vybračního upozornění pomocí symbolů: '.' pro 200 milisekund vibrování, '-' pro 500 milisekund vibrace a ' ' (mezera) pro 500 milisekund ticha. Klepněte na Přehrát pro kontrolu nastavení.

Automatické přiblížení mapy

Locus umí přibližovat mapu automaticky podle vzdálenosti od naváděného bodu - čím blíže jste cíli, tím větší měřítko se zobrazuje, takže vaše pozice i naváděný bod jsou zobrazeny na displeji:

Tuto možnost lze aktivovat v Nastavení > Ovládání > Hlavní obrazovka s mapou > Přiblížit mapu podle rychlosti.

Pokud je cíl ještě daleko, měřítko mapy se mění podle vaší aktuální rychlosti. Ve vzdálenosti 2000 m od cíle se automatika přepne do režimu vzdálenosti. Ten lze použít pouze při navádění na bod (nikoli podél trasy).

Automatické zapínání displeje

Je užitečné zapnout pro úsporu baterie. Displej se rozsvítí pouze při zvukovém upozornění na blížící se bod.

Zapnete v Nastavení > Ovládání > Displej > Nastavení zapínání displeje:


Technicky jde o navádění podél řetězce trasových bodů:

Locus navádí na první trasový bod, pak na druhý atd. Funkce je užitečná zejména u lodních nebo leteckých sportů, při turistice ve volném terénu apod., kde nejsou křižovatky pro hlasovou navigaci.

Vyberte trasu a spusťte navádění

Na mapě

 • klepněte na trasu na mapě
 • stiskněte a z vyskakovacího menu vyberte Navigace/Navádění
 • zvolte Navádění (zaškrtněte “Navádění zpět” pokud potřebujete navádět opačným směrem):

Ze správce tras

 • jděte do hlavního Menu > Trasy
 • klepněte na vybranou složku s trasou a pak ještě na trasu, aby se otevřela obrazovka s jejími podrobnostmi
 • spodní panel > tlačítko Navigace/Navádění >Navádění (zaškrtněte “Navádění zpět” pokud potřebujete navádět opačným směrem):

Ovládání

Panel navádění po trase

Aktivuje se při spuštění navádění. Má tři části:

 • Akční menu
 • dvě informační políčka

Akční menu

 • Informace - zobrazí okno podrobností o trase
 • Nejbližší bod - začne navádět na nejbližší bod trasy (nemusí to být na její počáteční bod)
 • Další bod - začne navádět na další nejbližší bod trasy
 • Konec navádění - ukončí navádění a skryje panel

Informační pole

Obě jsou nastavitelná. Poklepem otevřete nabídku údajů, které zde můžete zobrazit:

 • Vzdálenost do cíle (výchozí údaj)
 • Čas k cíli - odhad času na trase, vypočtený z dosavadní průměrné rychlosti
 • Čas příjezdu - odhadovaný čas příjezdu do cíle, vypočtený z dosavadní průměrné rychlosti
 • Název dalšího waypointu - zobrazuje názvy bodů na trase, pokud jsou jimi opatřeny
 • Vzdálenost k dalšímu bodu
 • Čas k dalšímu bodu - odhad, vypočtený z dosavadní průměrné rychlosti
 • Čas - systémový čas mobilu/tabletu
 • Nad. výška - aktuální hodnota, vypočítaná z GPS nebo barometru
 • Rychlost - aktuální hodnota

Nastavte upozornění na změny směru

Locus Map vás může upozornit na změnu směru na naváděné trase. Upozornění jsou generována automaticky v závislosti na průběhu trasy a neberou v potaz křižovatky.

 • jděte do hlavního Menu > Nastavení > Navádění > Upozornění na odbočku:
 • vyberte typ zvuku - pípnutí, vlastní zvuk nebo Převod textu na řeč (TTS). TTS je velmi jednoduchý pokud potřebujete komplexnější příkazy, použijte hlasovou Navigation.

Upozornění na sjetí z trasy

Locus Map umí také upozornit, když sjedete z naváděné trasy. Stačí nastavit kritickou vzdálenost a typ upozornění:

 • jděte do Menu > Nastavení > Navádění > Upozornění na sjetí z trasy
 • nastavte vzdálenost a (volitelně) čas opakování alarmu
 • vyberte type upozornění. TTS oznamuje vzdálenost a směr nejbližšího místa na trase.

Automatické zapínání displeje

Užitečné v případě, že potřebujete šetřit energií. Displej se zapíná simultánně se zvukovým upozorněním na změnu směru.

Vše nastavíte v Nastavení > Ovládání > Displej > Nastavení zapínání displeje:

Další nastavení

Další možnosti nastavení Navádění najdete v Menu > Nastavení > Navádění.

cz/manual/user_guide/functions/guidance.txt · Last modified: 2019/02/06 13:37 (external edit)