User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:planning:brouter

Plánování trasy s BRouterem


Alternativní metoda plánování trasy s průjezdními a “no go” body. Nevyužívá klasickou funkci Locusu Přidat novou trasu, ale spíše Rychlý bod.

Pro využití této metody je potřeba mít nainstalovaný BRouter a stažený slespoň jeden datový soubor z jeho databáze.

Instrukce

  1. v záložce Body vytvořte novou složku s názvem BRouter.
  2. do složky BRouter si nadefinujte nové rychlé body, které budou použity pro definici trasy - from (z), to (do), via[x] (přes, “x” pro číslo průchozího bodu) a nogo[x] (body, který je potřeba se vyhnout, “x” pro definici vzdálenosti od nich v metrech). Syntax musí být dodržen, jinak BRouter nebude body detekovat. Doporučujeme připojit tlačítko Rychlého bodu do panelu nástrojů pro pohodlný přístup k nadefinovaným bodům
  3. do panelu připněte také tlačítko aplikace BRouter (Přidat odkaz na aplikaci…)
  4. rozmístěte nadefinované body trasy na mapu jak potřebujete - from → via → nogo → atd. → to.
  5. klepněte na tlačítko BRouter
  6. vaše trasa se objeví v Mapových položkách jako soubor brouter<N>.gpx. Klepněte na něj a zobrazte na mapě. Dále už spusťte navigaci nebo navádění po trase jako obvykle.

Podívejte se na video tutorial:

Video zobrazuje starší verzi Locusu.

BRouter je možné využít také při plánování trasy na webu: BRouter.de, pokud upřednostňujete pohodlnější editaci pomocí myši a kláves a velký monitor. Trasu je pak možné do Locusu importovat ve formátech GPX, KML, GeoJSON nebo CSV.

cz/manual/user_guide/tracks/planning/brouter.txt · Last modified: 2018/04/25 10:02 by mstupka