User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:editing

This is an old revision of the document!


FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Úpravy a opravy tras


Jaké mohou být úpravy trasy?

 • změna průběhu
 • prodloužení
 • zkrácení

Otevřete trasu

 • přímo na mapě - klepněte na vybranou trasu a zvolte Plánovač tras:
 • z nabídky v okně detailu trasy:

Upravte průběh

Přetáhněte tvarovací a pomocné body na trase tam, kam potřebujete:

Pokud na trase nejsou znázorněny žádné tvarovací body, klepněte na místo na trase, kde potřebujete tvarovací bod, a vytvořte jej z trasového bodu:

Trasový bod se změní na tvarovací a po stranách přibudou navíc pomocné body:

Upravte navigační příkazy

Navigační příkazy se přidávají k trasám v Locusu zpravidla automaticky (lze to vypnout, viz zde >>). Jsou na trase zobrazeny jako drobné modré tečky. Když nad nimi přejedete kurzorem, objeví se text příkazu:

Příkazy lze v případě potřeby upravit:

Odstranění

 • otevřete trasu v Plánovači a klepněte na navigační bod:
 • zvolte Odstranit z kontextového menu:

Změna

 • klepněte na navigační bod přímo na hlavní mapové obrazovce:
 • otevřte okno detailu bodu a z menu ve spodní liště zvolte Editovat:
 • klepněte na ikonubodu:
 • vyberte správný navigační příkaz z nabídky:
 • jak ikona, tak i hlasový příkaz se změní. Uložte:

Přidání

 • otevřete trasu v Plánovači a klepněte na místo na trase, kam chcete umístit navigační příkaz. Z nabídky vyskakovacího popisku vyberte Změnit na navigační bod:
 • zvolte navigační příkaz:
 • navigační bod je přidán:

Jak prodloužit trasu?

V Plánovači přidejte k trase tvarovací nebo průjezdní body:

Jak zkrátit trasu?

Odstraňte tvarovací body z trasy:

Další detaily o plánování tras najdete v kapitole o Plánovači tras >>

Jak uložit změny?

Otevřete menu trasy z horní lišty a zvolte:

 • Uložit - přepíše původní trasu
 • Uložit jako novou - vytvoří novou trasu, původní zůstane beze změn
 • Vyčistit plánovač - zahodí všechny změny

Opravy trasy

Pokud se nejedná o úpravu plánovaného průběhu trasy, ale o opravu záznamu trasy, využijte Editor trasy:

 • 1 - lišta trasového bodu - číslo a podrobnosti zvoleného trasového bodu
 • 2 - popisek trasového bodu - vzdálenost od konce a začátku trasy, převýšení a tlačítko nástrojů
 • 3 - tlačítka výběru trasových bodů
 • 4 - změna měřítka mapy

Editor trasy lze spustit buď přímo z hlavní obrazovky:

nebo z okna detailu trasy:

Jak vystřihnout část trasy

Vnitřní část

Stává se, že díky slabému signálu GPS dojde k místní deformaci linie trasy. Tu odstraníte následovně:

 • vyberte místo na trase, odkud povedete střih a klepněte na tlačítko nástrojů:
 • zvolte Vystřihnout uvnitř trasy:
 • poklepem zvolte konec střihu na trase a potvrďte:
 • zdeformovaná část trasy je nahrazena přímou linií:

Část před

Příklad: některé turistické trasy obsahují část, zaznamenanou ještě při jízdě autem na místo startu. Tu lze odmazat nástrojem Smazat předchozí:

 • klepněte na místo na trase, odkud chcete trasu zachovat:
 • zvolte Smazat předchozí:
 • potvrďte smazání:

Část po

Občas se stane, že zapomenete stopnout záznam trasy, když po výletě sednete do vlaku a ujíždíte k domovu. “Vlakovou” část snadno odstraníte:

 • klepněte na místo příchodu na vlakovou zastávku:
 • z nástrojů zvolte Smazat následující:
 • potvrďte smazání:

Jak vložit mezeru

Představte si, že zaznamenáváte svůj běžecký trénink po městě a z nějakého důvodu potřebujete využít MHD. Samozřejmě zapomenete přerušit záznam. Po doběhu se chcete zbavit části v autobuse a nechat místo toho prázný úsek.

 • klepněte na místo na trase, kde jste nastoupili do autobusu:
 • zvolte Vložit mezeru:
 • mezi zvoleným a následujícím trasovým bodem se vytvoří mezera:
 • opakujte předchozí krok, dokud neodmažete celý úsek strávený v autobuse:

Tuto proceduru můžete vrátit zpět, když klepnete na trasový bod na okraji mezery a z menu nástrojů vyberete Odstranit mezeru.

Jak rozdělit trasu

Trasu můžete rozdělit na dvě a více částí, například když máte vícedenní záznam a chcete jej rozdělit na jednotlivé dny:

 • klepněte na místo, kde chcete trasu rozdělit:
 • z nástrojů zvolte Rozdělit:
 • potvrďte, zda chcete zachovat původní trasu nebo ne:
 • jednotlivé části se uloží jako dvě nové trasy do stejné složky:

Jak vložit nový nebo upravit stávající trasový bod

Trasové body (trackpointy) jsou základní stavební částice tras. Editor trasy umožňuje úpravy i na této mikroúrovni - např. když vznikne chyba při automatickém plánování trasy:

 • klepněte na trasu a vyberte Vložit/upravit trackpoint:
 • v místě výběru jsou trasové body zobrazeny jako řetězec barevných koleček a :
 • jednotlivé trasové body a pomocné body lze přetahat, kam je potřeba. Při přesunu pomocného bodu vznikne nový trasový bod. Pro co nejpřesnější umístění bodů Locus zobrazuje lupu:
 • pokud potřebujete některý krok vrátit zpět, klepněte na . Když jste s editací hotoví, potvrďte:
 • opravená trasa:

Jak smazat trasové body

Někdy se stane, že Locus získá od GPS čipu špatné souřadnice některého trasového bodu, což má za následek “zub” na trase. Ten lze snadno odstranit.

 • klepněte na trasu a pomocí tlačítek vyberte vadný trasový bod:
 • z nástrojů zvolte Odstranit trackpoint:
 • potvrďte:
 • opravená trasa:
cz/manual/user_guide/tracks/editing.1513259083.txt.gz · Last modified: 2017/12/14 13:44 (external edit)