User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:editing

This is an old revision of the document!


FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Úpravy a opravy tras


Jaké mohou být úpravy trasy?

 • změna průběhu
 • prodloužení
 • zkrácení

Otevřete trasu

 • přímo na mapě - klepněte na vybranou trasu a zvolte Plánovač tras:
 • z nabídky v okně detailu trasy:

Upravte průběh

Přetáhněte tvarovací a pomocné body na trase tam, kam potřebujete:

Pokud na trase nejsou znázorněny žádné tvarovací body, klepněte na místo na trase, kde potřebujete tvarovací bod, a vytvořte jej z trasového bodu:

Trasový bod se změní na tvarovací a po stranách přibudou navíc pomocné body:

Upravte navigační příkazy

Navigační příkazy se přidávají k trasám v Locusu zpravidla automaticky (lze to vypnout, viz zde >>). Jsou na trase zobrazeny jako drobné modré tečky. Když nad nimi přejedete kurzorem, objeví se text příkazu:

Příkazy lze v případě potřeby upravit:

Odstranění

 • otevřete trasu v Plánovači a klepněte na navigační bod:
 • zvolte Odstranit z kontextového menu:

Změna

 • klepněte na navigační bod přímo na hlavní mapové obrazovce:
 • otevřte okno detailu bodu a z menu ve spodní liště zvolte Editovat:
 • klepněte na ikonubodu:
 • vyberte správný navigační příkaz z nabídky:
 • jak ikona, tak i hlasový příkaz se změní. Uložte:

Přidání

 • otevřete trasu v Plánovači a klepněte na místo na trase, kam chcete umístit navigační příkaz. Z nabídky vyskakovacího popisku vyberte Změnit na navigační bod:
 • zvolte navigační příkaz:
 • navigační bod je přidán:

Jak prodloužit trasu?

V Plánovači přidejte k trase tvarovací nebo průjezdní body:

Jak zkrátit trasu?

Odstraňte tvarovací body z trasy:

Další detaily o plánování tras najdete v kapitole o Plánovači tras >>

Jak uložit změny?

Otevřete menu trasy z horní lišty a zvolte:

 • Uložit - přepíše původní trasu
 • Uložit jako novou - vytvoří novou trasu, původní zůstane beze změn
 • Vyčistit plánovač - zahodí všechny změny

Track repairs

Some edits do not make changes in the route plan but rather repairs of recorded tracks. These can be edited in Track editor:

 • 1 - trackpoint bar - selected trackpoint number and details
 • 2 - trackpoint label - distance to end of track, to start of track, elevation and tools button
 • 3 - trackpoint selector
 • 4 - map zooming

Track editor can be launched from the map screen:

or from he track detail screen:

Cutting part of track/route

Inner part

Sometimes weak GPS signal causes deviations in track recording. This way you can cut the deviation out of the line:

 • select place on track where to start cutting and tap tools button:
 • select Cut inner part from the tool menu:
 • tap the other trackpoint of of your line selection and confirm:
 • distorted part of the track is replaced by a straight line:

Part before

Sometimes you import a hiking route including a part driven by car to the trail head. To delete such part, use Delete all before tool:

 • tap the place on the route to which you want to delete line from its start:
 • select Delete all before tool:
 • confirm deleting of the part from the start to your selected point:

Part after

Sometimes it happens you forget to stop track recording when arriving from your trip to the train station and the recording goes on in the train. You need to remove the train part:

 • tap the place of your track where you arrived at the train station:
 • select Delete all after from the tool mnenu:
 • confirm deleting of the remaining part of the track:

Inserting a gap

Imagine you record your running workout and for some reason you have to use the street bus in the middle of it. You actually forget to pause the recording. Afterwards, you need to erase the bus part from your track and leave the space empty.

 • tap the point on your track where you got on the bus:
 • select Insert gap from the tools menu:
 • a gap appears between selected trackpoint and the next trackpoint:
 • repeat the step above until you get to the point you got off the bus and went on running:

This step can be reversed by tapping the trackpoint by the gap and selecting Remove gap from the tool menu

Splitting track

You can split track in two or more parts e.g. when you have multiple day track recording:

 • tap the point on the track where you want to split it:
 • select Split from the tools menu:
 • confirm if you want to keep the original track or not:
 • two new tracks are created in the same folder:

Inserting/editing trackpoints

Trackpoints are basic particles tracks are made of (resp. routepoints are particles of routes). Track/route editor enables also edits on this miniature level - e.g. when automatic route drawing makes mistakes:

 • tap the track and select Insert/edit trackpoints:
 • trackpoints are highlighted and auxiliary points created on part of the track around your selection:
 • change course of the track by moving and add new trackpoints by moving . For precise positioning Locus displays situation in a magnifier:
 • if you want to undo, tap . When you are done, confirm:
 • route is repaired:

Deleting trackpoints

Sometimes it happens that Locus receives wrong coordinates of one trackpoint from GPS during recording which results in a “tooth” in the track. This can be easily removed by deleting the invalid trackpoint.

 • tap the wrong part of the track:
 • select Delete trackpoint:
 • confirm action:
 • repaired track:
cz/manual/user_guide/tracks/editing.1512738801.txt.gz · Last modified: 2017/12/08 13:13 (external edit)