User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:editing

Úpravy a opravy tras


Jaké mohou být úpravy trasy?

 • změna průběhu
 • prodloužení
 • zkrácení

Otevřete trasu

 • přímo na mapě - klepněte na vybranou trasu a zvolte Plánovač tras:
 • z nabídky v okně detailu trasy:

Upravte průběh

Přetáhněte tvarovací a pomocné body na trase tam, kam potřebujete:

Pokud na trase nejsou znázorněny žádné tvarovací body, klepněte na místo na trase, vytvořte tvarovací bod z trasového bodu. Stejným způsobem můžete vytvořit průchozí nebo navigační body:

Trasový bod se změní na tvarovací a po stranách přibudou navíc pomocné body:

Upravte navigační příkazy

Navigační příkazy se přidávají k trasám v Locusu zpravidla automaticky (lze to vypnout, viz zde >>). Jsou na trase zobrazeny jako drobné modré tečky. Když nad nimi přejedete kurzorem, objeví se text příkazu:

Příkazy lze v případě potřeby upravit:

Odstranění

 • otevřete trasu v Plánovači a klepněte na navigační bod:
 • zvolte Odstranit z kontextového menu:

Změna

 • klepněte na navigační bod v plánovači trasy
 • klepněte na tlačítko navigačního bodu
 • vyberte z nabídky navigační příkaz:

Přidání

 • otevřete trasu v Plánovači a klepněte na místo na trase, kam chcete umístit navigační příkaz
 • otevřete nabídku trasového bodu a klepněte na tlačítko navigačního bodu
 • vyberte navigační příkaz:

Jak prodloužit trasu?

V Plánovači přidejte k trase tvarovací nebo průjezdní body:

Jak zkrátit trasu?

Odstraňte tvarovací body z trasy:

 • Pokud chcete přeplánovat importovanou trasu, vložte do ní nejprve tvarovací body
 • Další detaily o plánování tras najdete v kapitole o Plánovači tras >>

Jak uložit změny?

Otevřete menu trasy z horní lišty a zvolte:

 • Uložit - přepíše původní trasu
 • Uložit jako novou - vytvoří novou trasu, původní zůstane beze změn
 • Vyčistit plánovač - zahodí všechny změny

Opravy trasy

Pokud se nejedná o úpravu plánovaného průběhu trasy, ale o opravu záznamu trasy, využijte Editor trasy:

 • 1 - lišta trasového bodu - číslo a podrobnosti zvoleného trasového bodu
 • 2 - popisek trasového bodu - vzdálenost od konce a začátku trasy, převýšení a tlačítko nástrojů
 • 3 - tlačítka výběru trasových bodů
 • 4 - změna měřítka mapy

Editor trasy lze spustit buď přímo z hlavní obrazovky:

nebo z okna detailu trasy:

Jak vystřihnout část trasy

Vnitřní část

Stává se, že díky slabému signálu GPS dojde k místní deformaci linie trasy. Tu odstraníte následovně:

 • vyberte místo na trase, odkud povedete střih a klepněte na tlačítko nástrojů:
 • zvolte Vystřihnout uvnitř trasy:
 • poklepem zvolte konec střihu na trase a potvrďte:
 • zdeformovaná část trasy je nahrazena přímou linií:

Část před

Příklad: některé turistické trasy obsahují část, zaznamenanou ještě při jízdě autem na místo startu. Tu lze odmazat nástrojem Smazat předchozí:

 • klepněte na místo na trase, odkud chcete trasu zachovat:
 • zvolte Smazat předchozí:
 • potvrďte smazání:

Část po

Občas se stane, že zapomenete stopnout záznam trasy, když po výletě sednete do vlaku a ujíždíte k domovu. “Vlakovou” část snadno odstraníte:

 • klepněte na místo příchodu na vlakovou zastávku:
 • z nástrojů zvolte Smazat následující:
 • potvrďte smazání:

Jak vložit mezeru

Představte si, že zaznamenáváte svůj běžecký trénink po městě a z nějakého důvodu potřebujete využít MHD. Samozřejmě zapomenete přerušit záznam. Po doběhu se chcete zbavit části v autobuse a nechat místo toho prázný úsek.

 • klepněte na místo na trase, kde jste nastoupili do autobusu:
 • zvolte Vložit mezeru:
 • mezi zvoleným a následujícím trasovým bodem se vytvoří mezera:
 • opakujte předchozí krok, dokud neodmažete celý úsek strávený v autobuse:

Tuto proceduru můžete vrátit zpět, když klepnete na trasový bod na okraji mezery a z menu nástrojů vyberete Odstranit mezeru.

Jak rozdělit trasu

Trasu můžete rozdělit na dvě a více částí, například když máte vícedenní záznam a chcete jej rozdělit na jednotlivé dny:

 • klepněte na místo, kde chcete trasu rozdělit:
 • z nástrojů zvolte Rozdělit:
 • potvrďte, zda chcete zachovat původní trasu nebo ne:
 • jednotlivé části se uloží jako dvě nové trasy do stejné složky:

Jak vložit nový nebo upravit stávající trasový bod

Trasové body (trackpointy) jsou základní stavební částice tras. Editor trasy umožňuje úpravy i na této mikroúrovni - např. když vznikne chyba při automatickém plánování trasy:

 • klepněte na trasu a vyberte Vložit/upravit trackpoint:
 • v místě výběru jsou trasové body zobrazeny jako řetězec barevných koleček a :
 • jednotlivé trasové body a pomocné body lze přetahat, kam je potřeba. Při přesunu pomocného bodu vznikne nový trasový bod. Pro co nejpřesnější umístění bodů Locus zobrazuje lupu:
 • pokud potřebujete některý krok vrátit zpět, klepněte na . Když jste s editací hotoví, potvrďte:
 • opravená trasa:

Jak smazat trasové body

Někdy se stane, že Locus získá od GPS čipu špatné souřadnice některého trasového bodu, což má za následek “zub” na trase. Ten lze snadno odstranit.

 • klepněte na trasu a pomocí tlačítek vyberte vadný trasový bod:
 • z nástrojů zvolte Odstranit trackpoint:
 • potvrďte:
 • opravená trasa:
cz/manual/user_guide/tracks/editing.txt · Last modified: 2020/09/03 15:00 by mstupka