User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:about

O trasách obecně


V české verzi Locusu mluvíme o všech uživatelsky editovatelných liniových objektech pouze jako o trasách. V angličtině a dalších jazycích se rozlišují dva základní druhy tras - tracks a routes. Obojí jsou tvořeny sadou GPS informací, vytvořenou pro pomoc při navigaci, je mezi nimi ale několik základních rozdílů:

Pod pojmem track si představme stopu tvořenou body jako drobky chleba, podle které poznáme, kudy jsme my nebo někdo jiný jeli nebo šli v minulosti. Body “tracku” se nazývají “trackpointy” (nikoli waypointy nebo body zájmu). Každý z trackpointů nese informaci o místě a času (a další atributy) a podle toho lze sestavit přesnou reprodukci stopy.

Locus Map umí trasy nahrávat a již zaznamenané trasy importovat z jiných zdrojů.

Routes jsou obecně sestaveny ze série bodů podél trasy, po které teprve hodláme jít nebo jet v budoucnosti. Locus Map zobrazí jejich směr a vzdálenost postupně v sekvenci během navigace. Routes mohou být plánovány přímo v Locusu bod po bodu nebo Locus může routu vypočítat na základě routovací služby od bodu k bodu (jako běžná autonavigace).

Locus Map může také transformovat předem zaznamenanou trasu (track) do trasy pro navigaci (route).

cz/manual/user_guide/tracks/about.txt · Last modified: 2019/05/23 17:20 by mstupka