User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:settings:presets

Předvolby


Locus Map je velmi univerzální aplikace - lze ji nastavit pro mnoho různých aktivit, a nejen pro ty volnočasové - umí také autonavigaci nebo pomáhat profesionálům při sběru dat nebo záchraně lidského života. Tato univerzalita a množství funkcí ovšem má své úskalí – používání Locusu pro více činností vyžaduje spoustu přenastavování. Ať už jde o skrývání ovládacích panelů, druh přepočtu při navigaci, téma vektorové mapy, její rozlišení nebo polohu středového kurzoru.

S Předvolbami můžete celý Locus přenastavit dvěma kliky.

Uvedení Předvoleb do provozu vyžaduje trochu nastavování. Především doporučujeme tlačítko předvolby vložit do panelu funkcí:

Výchozí Předvolby

Když poprvé spustíte Předvolby, máte k dispozici tři výchozí:

  • 1. základní nastavení - jak je znáte po prvním spuštění Locusu, navíc je zapnuto pouze vycentrování vaší polohy na pozici kurzoru

  • 2. cyklistika – rotace mapy, posun mapového kurzoru do spodní třetiny displeje, vystředění na polohu, zapnuto mapové téma kolo/turistika

  • 3. auto – zapnutá rotace mapy, posunutý kurzor polohy, automatický přepočet s prioritou cíle, silniční téma mapy a další.

Předvolbu aktivujete klepnutím na jednu z nich.

Přidávání nové Předvolby

Chcete-li přidat další předvolbu nastavení Locusu, stačí stávající nastavení Locusu uložit klepnutím na vpravo dole v okně předvoleb. Pak jen předvolbu pojmenujte.

Úprava Předvoleb

V menu předvolby zvolte možnost editace:

otevře se panel přepínačů jednotlivých nastavení:

Klepnutím na modré tlačítko vpravo dole můžete navíc vybrat, která nastavení chcete mít v předvolbě aktivní:

  • - nastavení je přidáno do panelu přepínačů v předvolbě
  • - nastavení NENÍ přidáno do panelu přepínačů v předvolbě
  • návrat z nabídky potvrzuje váš výběr

Předvolby neobsahují kompletní nabídku nastavení Locusu. Jsou zde pouze ta nejpoužívanější nastavení, která nám vyplynula z uživatelského průzkumu.

cz/manual/user_guide/settings/presets.txt · Last modified: 2020/10/15 13:44 by mstupka