User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:settings:mainmenu

Hlavní menu a jeho nastavení


Hlavní menu

Prvních šest tlačítek hlavního menu Locusu si můžete nastavit podle svých potřeb (podobně jako Panely funkcí):

  • otevřete hlavní menu
  • podržte prst na některém z prvních šesti tlačítek
  • vyberte si funkci z nabídky a klepněte na ni
  • nová funkce byla přiřazena tlačítku

Další funkce ->

Ve výchozím nastavení sekce obsahuje všechny dostupné funkce Locusu, což může být pro některé příliš složité - můžete si ovšem aktivovat pouze tlačítka těch funkcí, které hodláte opravdu používat, a ostatní skrýt. Je to jednoduché:

  • klepněte na tlačítko v horní liště
  • aktivní tlačítka se vysvítí modře - klepnutím je můžete deaktivovat - červeně podsvícené tlačítko je neaktivní
  • potvrďte tlačítkem
  • neaktivní tlačítka ze sekce menu > Další funkce zmizela

Nastavení můžete kdykoliv změnit - klepnutím na červeně podsvícená tlačítka je opět aktivujete.


Zbytek nabídky je již pevně daný:

Locus Obchod

  • z Locus Obchodu můžete stahovat mapy, případně grafiku nebo další funkce.

O aplikaci / Podpora

Zde najdete souhrn informací o aplikaci. Můžete zde

Nastavení

Ukončit

  • vypne Locus. Tlačítko je aktivní pouze ve fulscreen módu.
cz/manual/user_guide/settings/mainmenu.txt · Last modified: 2021/08/16 12:21 by mstupka