User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:settings:control

Ovládání


Displej


Reklama

Tato položka je viditelná pouze v Locus Map Free verzi
Zrušení zatržení nabídne nákup aplikace Locus Map Pro bez reklam:

Celá obrazovka

Schová systémovou lištu při horním (dolním) okraji obrazovky a zvětší tak prostor pro mapu:

Zámek orientace

Vypíná rotaci obrazovky v závislosti na pozici telefonu.

Nastavení

 • Systémové nastavení - ponechá nastavení orientace obrazovky podle systému Android
 • Všechny obrazovky - orientace je uzamčena na všech obrazovkách
 • Hlavní obrazovka s mapou - zámek orientzace se týká pouze obrazovky s mapou

Orientace

Zde zvolte, která pozice obrazovky bude uzamčena:

 • Natočení na výšku
 • Natočení na šířku
 • Obrácený portrét
 • Natočení na šířku (opačně)

Nastavení zapínání displeje

Tato volba má vyšší prioritu než systémové nastavení vypínání/zapínání displeje. Je dostupná pouze ve verzi Locus Map Pro.

Definuje situace, ve kterých lze obrazovku vypnout nebo zapnout gesty nebo událostmi v aplikaci.

Gesta

 • Vypnuto - zapínání/vypínání obrazovky gestem je vypnuto
 • Mávnout jednou - jedno mávnutí před senzorem přiblížení mobilního telefonu zapne obrazovku Locus Map
 • Mávnout dvakrát - dvě mávnutí před senzorem přiblížení mobilního telefonu zapne obrazovku Locus Map

 • Zapnout při upozornění na bod - obrazovka Locus Map se zapne, když aplikace upozorňuje uživatele na blížící se bod zájmu (upozornění musí být zapnuto, viz více v kapitole Navádění na bod >>)
 • Zapnout při upozornění během navádění podél trasy - obrazovka Locus Map se zapne při upozornění na změnu směru nebo na sjetí z trasy, po které jsme naváděni.
 • Zapnout při upozornění během navigace - obrazovka Locus Map se zapne před každým navigačním příkazem během navigace

Automatické vypnutí

 • nastaví interval před opětovným vypnutím displeje po notifikaci
 • nastavuje se v krocích po 5 sekundách od 0 do 120 sekund. 0 = vypínání je neaktivní, displej se vypne až systémově.

Uživatelé Android 7+ “Nougat”: tato funkcionalita bohužel nefunguje, pokud máte instalovaný Locus v externí SD paměti - operační systém jí nepřidělí potřebná oprávnění. Přesuňte proto Locus do vnitřní sdílené paměti přístroje:

 • otevřete Aplikace v nastavení vašeho přístroje a najděte Locus Map
 • klepněte na Úložiště a vyberte Změnit
 • vyberte Vnitřní sdílené úložiště a potvrďte stisknutím tlačítka “Přesun”

Displej stále zapnutý

Toto nastavení je nadřazeno nastavení systému Android, ale nemá vliv na nastavení vypínání displeje pomocí gest a událostí v Locusu (viz výše). Funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro.

Locus Map udržuje displej zapnutý:

 • Vždy - displej je permanentně zapnutý
 • Pokud je zapnutá GPS - displej svítí, jen pokud je zapnutá GPS
 • Během navádění nebo navigace - displej svítí, pokud jste naváděni/navigováni na bod nebo podél trasy - typicky např. při auto navigaci
 • Pokud je připojeno napájení - displej svítí pouze během nabíjení telefonu

Vypnout zámek displeje

Toto nastavení vypíná zámek displeje vašeho telefonu, pokud je Locus aktivní. Ostatní aplikace jsou přístupné pouze po odemčení displeje. Odemčení má tři úrovně:

 • Systémové nastavení - nic se nemění, před použitím Locusu je potřeba displej odemknout
 • Jednoduchý zámek displeje - je deaktivován pouze základní zámek, který je v telefonu jen proti jeho náhodnému zmáčknutí v kapse (např. posuvník nahoru nebo na stranu). Pokud máte displej zamknutý heslem, otiskem prstu nebo gestem, musíte jej pro použití Locusu odemknout.
 • Všechny zámky displeje - heslem, otiskem nebo gestem chráněné zámky displeje jsou deaktivovány a můžete k Locusu přistupovat jen zmáčknutím zapínacího tlačítka telefonu. Toto nastavení však nemusí fungovat na všech zařízeních.

Hlavní obrazovka s mapou

Styl ovládání mapy

Vyberte režim pro základní ovládání mapy:

 • Locus Map - dvojité klepnutí zobrazí skryté menu
 • Google - dvojité klepnutí = přiblížení, klepnutí dvěma prsty = oddálení, klepnutí jedním prstem = zobrazí skryté menu

Používat hardwarové ovladače

Locus Map můžete ovládat také místními nebo externími tlačítky a dalšími ovládacími prvky.

 • Vypnuto - Locus ovládáte pouze pomocí dotykového displeje
 • Zapnuto - tlačítka ovládání hlasitosti lze použít ke zvětšování/zmenšování mapy. Na telefonech s hardwarovou nebo bluetooth klávesnicí lze Locus ovládat také pomocí kláves - C - centrování mapy, D - displej, G - GPS, šipky - posun mapy, +/- - zvětšování.
 • Carpe Iter - režim umožňující ovládání prostřednictvím rozhraní třetí strany
 • WunderLINQ - režim umožňující ovládání prostřednictvím rozhraní třetí strany

Jednoduchý multi-touch

Zaškrtněte, pokud chcete vypnout rotaci a náklon mapy při zoomování dvěma prsty.

Zobrazit adresu při podržení prstu na mapě

Pokud je zaškrtnuto, podržte prst na kterémkoli místě na mapě a Locus zobrazí jeho poštovní nebo místní adresu:

(poskytovatele dat - Google, GraphHopper, MapQuest nebo Bing - lze nastavit v části Různé.

Posunout mapový kurzor

Přesune kurzor o 1/4 obrazovky ze středu ke spodnímu okraji. Aktivní pouze v případě zapnuté rotace mapy. Užitečné zejména při navádění a navigaci:

Držet pozici uprostřed

Pokud při prohlížení posunete mapu mimo vaši aktuální GPS polohu, toto nastavení ji vystředí zpět po 5 sekundách neaktivity:

(interval lze změnit v Expertním nastavení)

Měření dvěma prsty

Umožňuje měření vzdálenosti na mapě mezi dvěma prsty na displeji:

Mapové kurzory

Zde můžete vybrat sadu polohových a trasových kurzorů, nastavit jejich velikost nebo přidat vlastní.

Automatické zoomování

Nastavuje korelaci mezi aktuální rychlostí nebo vzdáleností od naváděného bodu a zobrazeným měřítkem mapy. Větší měřítka jsou vhodná pro nízké rychlosti (bližší vzdálenost). Čím vyšší rychlost (větší vzdálenost), tím menší měřítko mapy. Užitečné při navigaci a navádění.

 • klepněte na řádek s rychlostí a měřítkem mapy
 • nastavte požadovanou rychlost a v přehledové mapce vyberte odpovídající měřítko
 • klepněte na ULOŽIT (kroky 1-3 opakujte u všech úrovní rychlosti/měřítka):



 • klepněte na pro smazání úrovně rychlosti/měřítka
 • klepněte na pro přidání nové úrovně rychlosti/měřítka

Panely a tlačítka

Nastavit panely funkcí

Panely funkcí umožňují rychlé spuštění vašich oblíbených operací. Nacházejí se u horního a pravého okraje obrazovky a obsahují tlačítka spouštějící funkce:

Klepnutím otevřete editační obrazovku panelů:

Seznam vybraných tlačítek v horním a pravém panelu

Pozici tlačítek můžete libovolně měnit posunem jejich ikon směrem nahoru nebo dolů, a to i mezi jednotlivými panely:
Symbol v rohu vpravo nahoře indikuje polohu tlačítka v panelech. Ackční menunabízí změnu funkce tlačítka nebo jeho odstranění:

Automatické umístění tlačítek

Využijete, pokud používáte tablet nebo mobil s větší obrazovkou nebo pokud často displejem otáčíte. Funkce spojí dva panely do jednoho flexibilního:

Přidat

 • Přidat funkci do panelu - přidá nové tlačítko s funkcí dle vašeho výběru:
 • Přidat odkaz na aplikaci - přidá tlačítko pro rychlé spuštění jakékoli aplikace nainstalované v telefonu přímo z Locusu (např. různé spolupracující aplikace):

Nastavit panel obsahu

Zde nastavíte vzhled na obsah panelu na levé straně mapové obrazovky:

Všechny jeho části lze vysunovata individuálně nebo je také možné panel celý deaktivovat:

 • zaškrtněte všechny kategorie, které chcete mít po ruce jednotlivě:

  NEBO
 • zaškrtněte Obsah mapy (výchozí stav) - všechny kategorie se vysunou společně na jednom panelu:

  NEBO
 • odškrtněte všechny položky - skryjete kompletní menu z levé strany mapové obrazovky:

Některé kategorie jsou dostupné pouze v případě, že obsah, který zobrazují, je aktivní, např. Aktivní položky nebo Mapová témata.

Skrývání horního panelu

Skryje horní panel v případě neaktivity. Dvojím klepnutím panel zobrazíte (pokud máte nastaven Locus jako výchozí styl pro ovládání mapy. V případě nastavení Google stačí klepnout jednou).

Skrývání dolního panelu

Skryje dolní panel v případě neaktivity. Dvojím klepnutím panel zobrazíte (pokud máte nastaven Locus jako výchozí styl pro ovládání mapy. V případě nastavení Google stačí klepnout jednou).

Skrývání pravého panelu

Skryje pravý panel v případě neaktivity. Dvojím klepnutím panel zobrazíte (pokud máte nastaven Locus jako výchozí styl pro ovládání mapy. V případě nastavení Google stačí klepnout jednou).

Panely a orientace obrazovky

Pokud je zapnuto skrývání panelů, můžete zde nastavit jejich další chování v závislosti na orientaci displeje:

 • Obě - panely se skrývají jak při natočení displeje na výšku, tak na šířku
 • Natočení na šířku - panely se skrývají pouze při natočení displeje na šířku
 • Natočení na výškuu - panely se skrývají pouze při natočení displeje na výšku

Časová prodleva skrytí panelu

Pokud je nastaveno skrývání panelů, zde nastavíte interval, po kterém se panely skryjí.

cz/manual/user_guide/settings/control.txt · Last modified: 2020/07/14 13:28 by mstupka