User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:locus_maps_pois

This is an old revision of the document!


Body zájmu (BETA)


Vývoj této funkce ještě není ukončen, a to včetně jejího názvu. V tomto manuálu se lze také setkat ještě s pracovním označením LoMaps body.

Základem vektorových LoMap jsou data OpenStreetMap, která jsou vykreslována přímo v aplikaci za pomoci nástroje MapsForge. Mapy pokrývají celý svět, jsou dostupné v balíčcích po jednotlivých státech či menších regionech a lze je zakoupit a stánout pouze pro offline využití.

Databáze zájmových bodů OpenStreetMap je nedílnou součástí LoMap. V Locusu lze tyto body zobrazovat nejen nad LoMapami, ale také nad jinými mapami stejné oblasti, kterou pokrývají stažené LoMapy. Navíc lze s body pracovat samostatně:

  • prohlížení databáze bodů - databázi tvoří struktura složek a podsložek s body různých kategorií, např. ubytování, peněžní a poštovní služby, kultura, turismus atd.. Každá kategorie je dále rozdělena a navíc obsahuje parametr “v okolí”, jenž umožňuje prohlížet body v okolí aktuální pozice uživatele. Výběr složky vysvítí všechny její body v mapě, výběr jednotlivého bodu zobrazí okno s podrobnými informacemi a také vysvítí bod na mapě. Body ve složkách jsou vždy řazeny podle vzdálenosti od aktuální pozice středového kurzoru nebo od aktuální GPS pozice uživatele, pokud je lokalizován a mapa vycentrována.
  • vyhledávání bodů - fulltextové vyhledávání názvů a klíčových slov. Např. klíčové slovo “hospoda” zobrazí všechny body, které mají slovo v názvu, popisu i v označení kategorie.

Body zájmu nelze z Locus map importovat, lze pouze zvýraznit jejich zobrazení na mapě.

Obrazovka bodů zájmu LoMap

  • Menu > Další funkce > Body zájmu (BETA)
  • horní lišta - obsahuje pouze tlačítko pro zrušení zobrazení vybraných bodů na mapě. Když je vybrána specifická složka, tlačítko změní vzhled a zobrazí počet bodů ve složce. Klepnutím na ně se body vybrané složky vysvítí na mapě.
  • LoMapa - vyberte soubor pro odpovídající území. Je možné vybrat pouze jeden.
  • Body v okolí - zobrazí seznam všech nejbližších bodů napříč všemi složkami
  • Hledej - fultextové vyhledávání bodů. Vložení prvních písmen již zobrazí výsledky, které mohou být dále zpřesňovány.
  • seznam složek a podsložek s body - ubytování, finanční a poštovní služby, kultura a cestování, veřejné služby, turistika a cyklistika, příroda, první pomoc a zdraví, posvátná místa, jídlo a pití, nakupování, volnočasové aktivity, auto služby a doprava

Databázi bodů zájmu LoMaps (nazevmapy.osm.db) lze použít, pouze pokud je v adresáři /mapsVector přítomen také odpovídající mapový soubor LoMaps (nazevmapy.osm.map). Pokud je tento soubor odstraněn např. z důvodu úspory místa po použití jiných map, nelze databázi bodů zájmu LoMaps inicializovat.

cz/manual/user_guide/points/locus_maps_pois.1455802260.txt.gz · Last modified: 2016/02/18 13:31 (external edit)