User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:add

This is an old revision of the document!


Přidávání nových bodů


Postupy

Locus Map nabízí několik postupů, jak na mapu přidat nový bod. Umístěte středový kurzor na místo, kde chcete bod umístit a zvolte jednu z následujících možností:

 • Hlavní menu > Body (nebo horní panel > Správce dat) > > Přidat nový bod - přidá nový bod na pozici středového kurzoru, všechny další parametry je potřeba přidat ručně

 • Hlavní menu > Body (nebo horní panel > Správce dat) > > Vyfotit nový bod - spustí aplikaci fotoaparát vašeho zařízení, po vyfocení je na pozici kurzoru přidán bod s fotografií jako přílohou
 • Hlavní menu > Další funkce > sekce Nástroje: Přidat nový bod - přidá nový bod na pozici středového kurzoru, všechny další parametry je potřeba přidat ručně

 • Správce dat > záložka Body > jakákoli složka > Přidat nový bod - přidá nový bod na pozici středového kurzoru, všechny další parametry je potřeba přidat ručně

 • Hlavní obrazovka s mapou > podržet prst na místě, kam chcete vložit bod > objeví se popisek s adresou (pokud je nastaveno vyhledávání adres), klepněte na něj > vlevo dole Přidat nový bod - přidá nový bod na vybrané místo. Adresa a souřadnice se vyplní do detailu bodu automaticky.

 • Hlavní obrazovka s LoMapou > klepněte na některý z LoMaps bodů zájmu > rozklepnout popisek a vlevo dole přidat nový bod - zkopíruje všechny atributy bodu zájmu do nového bodu (název, krátký popis, nadmořskou výšku, souřadnice atd. S takovým bode se dá již pracovat - přesouvat, kopírovat atd.

Vkládání bodu pomocí funkcí Locusu

Body mohou být vytvářeny také pomocí některých funkcí Locusu:

Vyhledávání

 • Menu > Vyhledávání > klepněte na kterýkoli z výsledků vyhledávání > … přidat nový bod - vyplní všechny atributy vyhledaného objektu do nového bodu. Více o vyhledávání zde >>.

Záznam trasy

 • Menu > Záznam trasy > Start > Přidat bod - přidává body k nahrávané trase:
  • Přidat nový bod - přidá k trase standardní bod
  • Nový bod (fotografie) - vyfotí snímek a vytvoří na jeho pozici nový bod
  • Nový bod (audio) - nahraje zvukový záznam a vytvoří k němu bod
  • Přidat bod (video) - natočí videoklip a vytvoří k němu bod

Body vytvářené touto metodou jsou tzv. “waypointy”, které existují pouze v souvislosti s nahrávanou trasou. Určité operace s nimi nelze provádět - např. nelze je samostatně zobrazovat nebo kopírovat.

Více o záznamu trasy zde >>

Parkování

Tato funkce vytvoří specifický bod, který slouží jako maják, označující místo, kde jste zanechali zaparkovaný vůz. Bod nemá název, ale obsahuje parkovací hodiny s alarmem a dalšími notifikacemi. Více o funkci Parkování zde >>

Okno přidání nového bodu

V mnoha aspektech je okno stejné jako okno detailu bodu. Chybí přehledová mapa a vše je upraveno spíše pro vkládání nových informací, než editování stávajících.

Horní lišta

Obsahuje tlačítka Uložit a Zahodit a dvě záložky - Základní info a Příloha.

Základní info

 • Ikona&název - ikona bodu může být nahrazena jednou z mnoha ve stylu Locus nebo Garmin. Pokud ji necháte tak jak je, s bodem se nebude pojit žádná specifická ikona a bod bude označen ikonou své složky. Název je předvyplněn razítkem s časem vytvoření bodu a lze jej upravit. Pole nemůže zůstat prázdné, Locus bod bez názvu neuloží.
 • Složka - pole obsahuje název naposledy použité složky. Složku lze změnit nebo vytvořit novou.
 • Poloha - v poli jsou souřadnice na pozici středového kurzoru. Lze je přímo přepsat nebo zvolit jinou polohu pomocí voliče polohy >>

  Možnosti voliče polohy lze měnit klepnutím na tlačítko vpravo nahoře. Ve speciální záložce nabídky jsou také naposledy použité pozice.

 • Popis - volitelné pole
 • Nadmořská výška - výška bodu nad hladinou moře. Pokud je pole prázdné, Locus je může vyplnit klepnutím na Získat. Související info zde >>
 • Adresa - pokud jste pozici bodu zvolili prstem na mapě nebo dali vyhledat určitou adresu, adresní pole je již předvyplněno. Pokud ne, lze je vyplnit dodatečně - klepněte na Získat adresu (musíte být online)
 • Odkazy - pokud chcete přidat e-mail, telefon nebo webovou adresu, klepněte na přidat další položku

Příloha

Záložka obsahuje seznam přiložených souborů - fotky, videa, nahrávky, texty… Pokud chete nějaké přidat, klepněte na a vyberte. Více viz okno detailu bodu >>

cz/manual/user_guide/points/add.1500370856.txt.gz · Last modified: 2017/07/18 11:40 by mstupka