User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_settings

Nastavení map


Online mapy

Kešovat mapy

Ukládá zobrazené online mapy do vnitřní databáze v dočasné paměti a zrychluje jejich budoucí načítání.

Pouze kešované mapy

Zobrazuje pouze mapové dlaždice obsažené v dočasné paměti a zamezuje jejich stahování z internetu.

Pokud je aktivní nějaká online mapa, ale žádné její dlaždice nejsou nakešované, v případě zapnutí této volby se nezobrazí žádná mapa.

Offline mapy


RASTROVÉ MAPY

Automatické načítání map

Načítá SQLite mapy podle aktuální GPS polohy. Není potřeba vybírat mapy ručně, Locus je přepíná automaticky. Funguje to ale pouze pokud jsou všechny mapy v jedné složce.

Jsou zde tři možnosti:

 • bez auto-načítání - mapy je nutné vybírat a aktivovat ručně
 • automaticky načíst mapy pouze stejného typu - např SQL - SQL nebo MBT - MBT
 • automaticky načíst mapy libovolného typu - Locus nejprve zkontroluje dostupnost mapy stejného typu a pak přepne na jakoukoli mapu pokrývající dané území

LOMAPY A OSTATNÍ VEKTOROVÉ MAPY

Automatické načítání ma

Načítá VEKTOROVÉ mapy podle aktuální GPS polohy. Není potřeba vybírat mapy ručně, Locus je přepíná automaticky.

Načítat globální mapu

Vyberte jednu ze světových online nebo offline map pro menší měřítka - pro rychlejší načítání místní mapy.

Velikost textu

Nastavte velikost textů ve vektorové mapě (názvy měst, ulic atd.) v rozmezí 50 až 500 % výchozí velikosti.

Pomocná grafika

Grafické prvky zobrazující nad mapou různé nemapové objekty nebo hodnoty.

Měřítko mapy

Měřítko vyjadřuje poměr vzdálenosti na mapě k odpovídající vzdálenosti ve skutečnosti. Jeho tradiční indikátor se objeví v levém dolním rohu mapové obrazovky:

Časové kruhy

Kruhy zobrazují odhadovanou vzdálenost vzdušnou čarou, kterou uživatel urazí aktuální rychlostí za 5, 15, 30 a 60 minut:

Vzdálenostní kruhy

Kruhy zobrazují vybrané vzdálenosti od pozice mapového kurzoru - 10, 25, 50, 100, 500 m, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 a 200 km:
Pokud je načtena GPS poloha, kruhy změní barvu a zobrazují vzdáloenost od polohy uživatele.

Dynamická nadmořská výška

Zobrazuje nadmořskou výšku na pozici kurzoru:
Hodnoty se načítají z offline výškových dat (pouze Locus Map Pro).

Spojnice s GPS

Mezi GPS polohou uživatele a kurzorem na displeji se zobrazuje spojnice, její délka a azimut:

Čára pohybu

Zobrazí čáru od aktuální polohy uživatele ve směru jeho pohybu:
Užitečné, pokud potřebujete co nejpřesněji držet určitý kurs.

Čára směru pohledu

Zobrazí čáru od aktuální polohy uživatele ve směru natočení mobilu:
Podobná funkce jako “Zobrazit pohled” ve spodní liště hlavní obrazovky, ale graficky názornější.

Velikost textu

Nastavuje velikost textů v prvcích pomocné grafiky (dynamických výšek, popisků atd.) v rozmezí 50 až 300 % jejich výchozí velikosti.

Pokročilé funkce

Změnit rozlišení mapy

Klepněte na Zapnout a pohybujte posuvníkem pro výběr rozlišení, které vidíte v ukázkovém okně. Zobrazuje mapu v okolí pozice mapového kurzoru.

Stínování mapy

Pouze Locus Map Pro

Přidává do mapy stínování vygenerované z offline výškových dat.

 • Vyberte, které mapy chcete stínovat - online, vlastní nebo LoMapy a jiné vektorové mapy (nebo všechny).
 • Typy stínování:
  • Stínování terénu - klasické napodobení stínů na svazích odvrácených slunci:

  • Sklony svahů - barevné zvýraznění svahů o sklonech >30°, >35°, >40 (světle oranžová, oranžová, tavě oranžová) - využívají skialpinisté, backcountry běžkaři atd.:

  • Barvy podle nadmořské výšky - barvy rozlišují různé úrovně nadmořské výšky (např. nížiny jsou zelené, hory hnědé…). Nastavení nabízí několik barevných předvolených schémat, odpovídajících orografickému profilu: Univerzální, Nížina, Vrchovina, Alpy, Hory:

   Můžete také definovat vlastní barevnou paletu nadmořských výšek >> (pouze anglicky)

Stínování a barvení se vykresluje z offline výškových dat, takže je nutné mít stažená. Více info zde >>

Barevný mód mapy

Zde vyberte a upravte barvy aktivní mapy:

 • Noční režim - invertuje barvy na mapě:
  Je také možné měnit režim automaticky podle denní/noční doby.
 • Nízký kontrast - sníží kontrast zobrazené mapy
 • Vysoký kontrast - zvýší kontrast zobrazené mapy
cz/manual/user_guide/maps_settings.txt · Last modified: 2019/12/05 09:03 (external edit)