User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_locusmaps

This is an old revision of the document!


LoMapy


Co jsou LoMapy?

Společnost Asamm Software, s.r.o., která vyvíjí Locus Map poskytuje vlastní mapy, jejichž základem jsou mapová data OpenStreetMap, a která jsou vykreslována přímo v aplikaci Locus Map díky nástroji MapsForge:

 • LoMapy pokrývají celý svět a jsou dostupné v balíčcích po jednotlivých státech
 • lze je zakoupit a stáhnout pouze pro offline použití
 • jsou podstatně méně objemné než mapy stažené z online módu
 • obsahují v sobě několik obsahových vrstev (témat), mezi kterými lze volně přepínat: turistiku/cyklistiku, zimní mapu, městskou mapu a automapu. Každé téma je založeno na stejných mapových datech, ale zobrazuje jiné vrstvy a mapové značky podle svého určení.

Míra podrobnosti mapy značně závisí na zmapované oblasti. Projekt OpenStreetMap je závislý na internetových přispěvatelích a některé internetem málo pokryté nebo jinak zaostalé oblasti světa nejsou dostatečně zmapovány.

Obsah LoMap

 • mapová data - liniové, plošné a bodové objekty vykreslené v mapě
 • databáze offline adres - počínaje LoMapami z 2016/04/01- lze offline adresy vyhledávat
 • points of interest - can be clicked in order to display their detail, can be searched, browsed or selectively displayed
 • elevation data - necessary for terrain shading, route elevation profile rendering etc. It can be downloaded additionally after LoMaps packet download.

Nákup a stahování map

LoMapy lze zakoupit v Locus Obchodě, do kterého lze vstoupit dvěma cestami:

 • ze Správce map - vyberte Offline záložku ve Správci map a klepněte na tlačítko v pravém spodním rohu - vyberte Stažení offline map
 • z hlavního menu - v sekci Svět Locusu zvolte Locus Obchod

Jakmile si vyberete mapu a klepněte na ni, objeví se informační okno. Obsahuje důležitá fakta o datu aktualizace mapy (LoMapy jsou aktualizovány zhruba jednou za dva měsíce) a její datový objem v MB před a po rozbalení. Stahování se spustí vzápětí po odsouhlasení nákupu. Každou zakoupenou LoMapu lze v jedné verzi opakovaně stahovat neomezeně po dobu jednoho roku.

Zakoupené mapy se objeví v záložce Offline vašeho Správce map ve složkách seřazených podle jednotlivých zemí.

Video, jak nakupovat LoMapy:

První tři LoMapy lze stáhnout zdarma jako dárek. Pak se mapy nakupují za virtuální měnu LoCoiny, které lze “směnit” jejich nákupem. Více o nakupování v Locus Obchodě se dozvíte zde >>

Aktualizace LoMap

Výchozí licence na balíček LoMapy opravňuje uživatele k jeho neomezenému stahování po dobu jednoho roku. Po vypršení této lhůty je potřeba licenci zakoupit znovu. Poplatek je symbolický, celou Českou republiku získáte za 16 Kč.

Jednoletá licence se nevztahuje na aktualizace mapových balíčků. Pokud chcete balíček aktualizovat, je potřeba zakoupit novou licenci i v rámci již běžící jednoleté lhůty na původní balíček.

Příklady statusů balíčku LoMapy

 • LoMapa není zakoupena

 • LoMapa je zakoupena a stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace - mapu můžete zobrazit nebo odstranit z paměti zařízení

 • LoMapa je zakoupena a stáhnuta, je dostupná aktualizace - můžete si koupit aktualizaci

 • LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, není dostupná žádná aktualizace - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma

 • LoMapa je zakoupena, ale není stáhnuta, je dostupná aktualizace - můžete si svou LoMapu stáhnout zdarma nebo si můžete koupit aktualizaci

Kontrola aktualizací

Locus Map neaktualizuje vaše zakoupené LoMapy automaticky - je to vždy na vás. Dostupné aktualizace vašich mapových balíků můžete kontrolovat ve svém uživatelském profilu v Locus Obchodě > Uživatelský profil > Kontrola aktualizací. Aktualizace se řadí do dvou kategorií:

 • starší stažené - zakoupené balíčky LoMap jsou staženy, ale ještě neaktualizovány
 • nestažené - zakoupené balíčky LoMap nejsou staženy ani aktualizovány

Jak zobrazit LoMapu?

Stažené mapy jsou přístupné ze záložky Offline Správce map. Klepněte na mapu, kterou chcete spustit. Pokud je vaše pozice mimo zvolenou mapu, ale chcete si ji prohlížet, zvolte Vycentruj mapu z jejího akčního menu. Pokud chcete mapu smazat z telefonu, zvolte Smazat tamtéž.

Pro zobrazení podrobných informací o mapě, vyberte Podrobnosti - okno obsahuje náhled typu mapy, přepínač mapových témat a další informace:

 • Verze - verze mapového souboru (poslední verze je 3)
 • Velikost - velikost souboru v paměti zařízení
 • Datum - datup vykreslení mapy (nikoli aktuálnosti mapových dat)
 • Projekce - v současnosti je možný pouze jediný typ - Merkator
 • Vytvořeno - verze vykreslovacího pluginu MapsForge Map Writer
 • Legenda - odkaz na stránku s legendou Locus Map
 • Popis - mapová metadata, pokud jsou dostupná a další info

Mapová témata

LoMapy lze přepínat do několika obsahových témat:

 • Turistika - obsahuje turistické značené trasy, vrstevnice, rozcestníky a hustou síť místních komunikací
 • Kolo - obsahuje značené cyklotrasy
 • Lyže - zobrazuje lyžařské svahy a běžecké tratě
 • Město - mapa pro obecné využití ve městě
 • Silniční - automapa

turistika kolo lyže město automapa

Jak přepínat mezi mapovými tématy?

Je několik možností:

​ * Přepínač témat na hlavní obrazovce - každá vektorová (nebo jiná) mapa, která obsahuje několik obsahových témat nebo volitelné vrstvy, je vybavena jejich přepínačem - modré tlačítko z levé strany displeje. Tlačítko lze skrýt v nastavení map.

 • Správce map - vyberte záložku Offline map, podržte prst na mapě, jejíž téma chcete změnit (nebo zvolte akční menu > podrobnosti), klepněte na tlačítko a vyberte téma
 • Přepínač mapových témat v panelu Rychlých nastavení

LoMapy - Legenda mapových značek

Tabulka mapových značek LoMap je zde >>

cz/manual/user_guide/maps_locusmaps.1472044689.txt.gz · Last modified: 2016/08/24 15:18 by mstupka