User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:items:management

Správa mapových položek


Obrazovka Mapové položky

Mapové položky se spravují ve vlastní obrazovce, kterou můžete zapnout ve výchozím nastavení z hlavního menu:

 • Hlavní menu > Další funkce > Mapové položky

Obrazovka Mapové položky obsahuje seznam složek a volných položek. Složky jsou vytvářeny 1) automaticky během specifických úkonů, jako např. při využívání webových služeb nebo funkcí jako kalibrace map. Nebo 2) manuálně v rámci externího správce souborů v adresářiLocus/mapItems.

Složky mapových položek

Každá složka mapových položek obsahuje:

 • ikonu - indikuje původ složky
 • název složky - v případě automaticky vytvořených položek je název složky stejný jako služba nebo funkce, která položky vytvořila. Jinak lze složky manuálně vytvářet a editovat pomocí externího správce souborů v adresáři Locus/mapItems
 • datum vzniku, datová velikost
 • akční menu:
  • Skrýt vše - deaktivuje všechny položky ve složce
  • Smazat - odstraní celou složku, pokud je prázdná (pokud ne, je potřeba nejprve smazat položky v ní)

menu v horní liště:

 • Načíst vše - zobrazí na mapové obrazovce všechny mapové položky v seznamu
 • Skrýt vše - zruší zobrazení všech mapových položek na mapové obrazovce
 • Otevřít ve správci souborů - zobrazí nabídku nainstalovaných správců souborů pro zobrazení obsahu složky Locus/mapItems
 • Skrýt dočasné položky na mapě - zrušní zobrazení všech dočasných položek - mapových položek, objektů zobrazených pomocí levého akčního panelu atd.

- skok zpět na hlavní obrazovku - přidání nové mapové položky do kořenového adresáře Locus/mapItems

Ŕádek Mapové položky

Obsahuje to samé co složka plus tlačítko , které se při doteku změní na a mapová položka je aktivována, tj. objeví se na mapě akční menu je jiné:

 • Podrobnosti - zobrazí okno detailu položky - název souboru, náhled (poklepem na něj vycentrujete položku na mapě), vzdálenost, min a max a nadmořská výška, datum vzniku, velikost, popis atd.
 • Vycentrovat položku - dostupné pouze pokud je položka aktivní - umístí položku na střed hlavní obrazovky s mapou
 • Import - spustí import položky, viz zde >>. Po importu položky již její obsah nefunguje jako samostatný objekt - je zařazen do celkové databáze vašich tras a bodů.
 • Smazat - odstraní položku ze seznamu a z adresáře MapItems

- skok zpět na hlavní mapovou obrazovku - přidání nových položek do otevřené složky

Přidání nových položek

 1. Položky jsou přidávány automaticky prostřednictvím služby nebo funkce jako např. výše zmíněná Kalibrace map
 2. Dále lze položku přidat manuálně poklepem na tlačítko . Otevře se okno jednoduchého správce souborů v telefonu, kde si položku vyberete přímo v paměti, na SD kartě, na Dropboxu nebo Google Drive. Locus umí zpracovat formáty KML, KMZ, GPX, JSON a soubory ZIP, obsahující všechny z předchozích.
cz/manual/user_guide/items/management.txt · Last modified: 2020/02/27 08:45 (external edit)