User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:poi_alert

Upozornění na body


Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro

Úvod

Menu > Další funkce > Upozornění na body Pomocí této funkce je uživatel během výletu upozorněn aplikací, že se blíží některý z bodů zájmu. Není třeba již stále hledět do mapy, aby nám něco neuniklo, body (kešky) se budou hlásit samy.

Dialogové okno funkce

Okno nastavení má tři záložky:

Základní

 • Vzdálenost - nastavuje v metrech vzdálenost od bodu, ve které se začne ozývat upozornění
 • Typ upozornění - zaškrtněte, pokud chcete být upozorněni také zvukem a vibracemi a vyberte ze dvou typů:
  • Upozornit jednou - signál se ozve jen jednou
  • Upozorňovat do zastavení - signál se opakuje v definovaných intervalech, dokud není ručně vypnut (tlačítko STOP na displeji) nebo dokud se neoctnete opět mimo nastavenou vzdálenost pro notifikaci.
 • Pauza mezi upozorněními - týká se opakovaného upozorňování a nastavuje se v sekundách

Upozornění

 • Nastavení zvuku
  • Vypnout - všechny zvuky jsou vypnuty, aplikace upozorňuje pouze na obrazovce a vibracemi
  • Pípnutí - zvukové upozornění. Je možné nastavit počet pípnutí v rozmezí (1-10)
  • Vybrat zvuk - otevře nabídku zvuků v paměti vašeho zařízení
  • Převod textu na řeč - spustí hlasové upozornění generované z předdefinovaných textových příkazů

Klepněte na Přehrát pro kontrolu nastavení zvuku.

 • Nastavení vibrace - viditelné, pouze pokud je zařízení vybaveno vibrátorem (zpravidla mobilní telefony)
  • vypnout - zařízení neupozorňuje na bod vibracemi
  • Vzor - nastavuje vzor pro vibrační upozornění, a to ze tří symbolů: '.' pro 200 milisekund vibrace, '-' pro 500 milisekund vibrace a ' ' (mezera) pro 500 milisekund ticha.

Klepněte na Přehrát pro kontrolu nastavení vibrace.

Složky

Záložka specifikuje, na které složky s body se upozornění vztahuje:

 • horní lišta - obsahuje tlačítko pro rychlý výběr všech složek, potvrzovací tlačítko a odkaz na manuál
 • seznam složek - zaškrtněte složky, na jejichž body chcete být upozorňováni. Odškrtněte ty, na které nikoli.

Jak funkci použít?

 • Nastavte vše potřebné a klepněte na tlačítko OK v horní liště

Když je funkce zapnutá, ikona v systémové liště vašeho zařízení indikuje její stav a zobrazuje informaci o nastavené vzdálenosti.

 • když vyberete metodu Upozornit jednou, budete na vybraný bod upozorněni jen jednou, funkce zůstává aktivní.
 • pokud vyberete Upozorňovat do zastavení, upozornění se bude opakovat v nastaveném intervalu, dokud je ručně nevypnete tlačítkem STOP na obrazovce. Funkce zůstane aktivní.
 • funkce Upozornění na body nejen vydává zvukový a vibrační signál, ale také vysvítí odpovídající bod na mapě, aby bylo jasné, kterého bodu se signál týká
 • funkci deaktivujete nebo přenastavíte v Menu > Další funkce > Upozornění na body, kde zvolíte Zrušit nebo Upravit.

Upozornění na body nelze použít u LoPointů.

cz/manual/user_guide/functions/poi_alert.txt · Last modified: 2019/12/05 10:12 by mstupka