User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:poi_alert

Upozornění na body


Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro

K čemu to je?

Tato funkce vás upozorní (pípáním, vlastním zvukem, vibrací nebo hlasem), když se přiblížíte na určitou vzdálenost od bodu z vybrané složky nebo složek. Díky ní, například, se nemusíte stále dívat do mapy po keškách kolem trasy vašeho výletu. Locus Map vám o nich dá včas vědět.

Upozornění funguje pouze na vlastní body, nikoli na LoPointy.

Jak to nastavit?

1. Vyberte body

 • otevřete záložku Složky:

 • zaškrtněte složku/y s body, na které si přejete být upozorněni

2. Nastavte vzdálenost a frekvenci alarmu

 • otevřete záložku Základní:

 • Vzdálenost - nastavte, v jaké vzdálenosti od bodu se má ozvat alarm
 • Upozornit, když je bod v dosahu - zapínání/vypínání zvukového a vybračního alarmu (vizuální notifikace je zapnutá vždy)
 • Upozornit jednou - alarm se ozve pouze jednou
 • Upozorňovat do zastavení - notifikace se bude opakovat v určených intervalech, dokud ji ručně nevypnete (červené tlačítko STOP) nebo dokud se nevzdálíte mimo nastavenou vzdálenost.

3. Zvolte typ upozornění

Otevřete záložku Upozornění:

Nastavení zvuku

 • Vypnout - všechny zvuky jsou vypnuty, funguje pouze vibrace a upozornění na obrazovce
 • Pípnutí - vyberte počet (1-10)
 • Vybrat zvuk - vyberte jakýkoli zvuk z úložiště vašeho mobilu nebo tabletu
 • Převod textu na řeč - hlasem oznámí název bodu, jeho vzdálenost a směr
  Klepněte na Přehrát pro kontrolu nastavení hlasového výstupu.

Nastavení vibrace

Je viditelné pouze pokud je vibrační zařízení nainstalováno (převážně pouze v mobilech)

 • Vypnout - vybrační upozornění je vypnuto
 • * Vzor - zde můžete pomocí tří symbolů nastavit vlastní vibrační vzorec: '.' pro 200 milisekund vibrací, '-' pro 500 milisekund vibrací a ' ' (mezera) pro 500 milisekund ticha.
  Klepněte na Přehrát pro kontrolu nastavení vibrační sekvence.

4. Klepněte na START

Změna nastavení a vypnutí alarmu

Nastavení upozornění na bod můžete kdykoli změnit, i v případě, že je funkce v provozu.

 • stáhněte dolů vaši systémovou lištu a klepněte na notifikaci o upozornění na bod

  NEBO klepněte na tlačítko funkce v menu Locusu:
 • zvolte Upravit - můžete změnit vzdálenost, typ notifikace a zvolené složky. Pak klepněte znovu na START pro aktivaci změn.
 • klepněte na Ukončit, pokud chcete funkci deaktivovat
cz/manual/user_guide/functions/poi_alert.txt · Last modified: 2020/03/11 10:48 (external edit)