User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:measure

Měření vzdálenosti a plochy


Měření vzdálenosti

V Locusu jsou tři způsoby měření vzdálenosti mezi dvěma body:

 • měření vzdušnou čarou - měření přímé vzdálenosti mezi dvěma body
 • měření silniční vzdálenosti - měření vzdálenosti po silnicích, cestách nebo pěšinách
 • měření trasy - měření zaznamenané vzdálenosti, podrobně popsáno v kapitole o záznamu trasy >>

Měření vzdušnou čarou

Rychlé měření vzdálenosti

Nejrychlejší způsob měření vzdálenosti mezi kterýmikoli dvěma body na mapové obrazovce.

 • aktivujte Nastavení > Mapy > Mapové objekty > Rychlé měření
 • změřte vzdálenost dotykem obrazovky na dvou místech zároveň. Lupy pomohou umístit krajní body přesně tam, kam potřebujete.

Spojnice s GPS

Rychlé měření vzdálenosti mezi vaší aktuální GPS polohou a jakýmkoli bodem na mapě.

 • aktivujte Nastavení > Mapy > Pomocná grafika > Spojnice s GPS
 • mezi vaší polohou a kurzorem se natahuje linie s údajem o vzdálenosti a azimutu

Plánovač tras

 • Menu > Další funkce > Plánovač tras
 • Plánovač tras v ručním režimu zobrazuje vzdálenosti mezi vloženými tvarovacími body:
 • celková vzdálenost mezi prvním a posledním tvarovacím bodem se zobrazuje ve spodní liště

Měření silniční vzdálenosti

Plánovač tras lze také použít pro měření vzdálenosti podél silnic a cest:

 • nastavte některý z automatických režimů
 • klepněte na počáteční bod
 • posuňte kurzor na konečný bod
 • přidejte tvarovací bod - můžete přidat bodů, kolik chcete
 • podél silnic a cest (nebo pěšin, závisí na zvoleném režimu) mezi mezi vloženými body se vykreslí trasa
 • silniční vzdálenost se zobrazuje ve spodní liště:

Měření plochy

Plochu lze měřit také pomocí Plánovače tras. Více info >>

cz/manual/user_guide/functions/measure.txt · Last modified: 2019/10/23 13:56 by mstupka