User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons:ar

Rozšířená realita pro Locus Map


Použití tohoto doplňku v Locusu Map Free je omezeno na jednu minutu. Plně je funkční v Locusu Map Pro.

  • Doplněk umožňuje vizualizovat vybrané body ve virtuální realitě na obrazovce kamery mobilního telefonu nebo tabletu. Užitečný je zejména na rozhlednách, vyhlídkách, při geokešinku nebo při navádění na bod.
  • Stahujte z Google Play
  • Po instalaci je možné jej spustit z Menu > Další funkce > Augmented Reality

Všechny doplňky je potřeba propojit s Locusem. Povolte propojení v nastavení Locusu > Různé > Propojit s doplňky.

* další možností je vybrat jednu z kategorií bodů v Bodech zájmu Locus Map a vysvítit ji na mapě

Doplněk zobrazuje pouze body přidané na mapu skrze záložku Body nebo funkci body zájmu Locus Map (BETA), nikoliv databázi POI, která je součástí vektorových Locus Map.

  • spusťte doplněk a sledujte vaše body vznášet se nad krajinou, kterou snímáte vaší kamerou, na svých reálných pozicích
  • klepněte na některý z bodů pro zobrazení jeho názvu. Další klepnutí rozbalí okno detailu bodu (doplněk je zavřen).
cz/manual/user_guide/add-ons/ar.txt · Last modified: 2018/10/30 12:32 (external edit)