User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons

Doplňky, aplikace a webové služby


Doplňky jsou miniaplikace, dodávající Locusu další vlastnosti a funkce. Nefungují samostatně, je nutná předchozí instalace Locusu. Některé z nich jsou vyrobeny přímo vývojářem Locusu, ale většinou se na jejich autorství podílejí nezávislí vývojáři.

Všechny doplňky je potřeba propojit s Locusem. Povolte propojení v nastavení Locusu > Různé > Propojit s doplňky.

Doplňky Asamm Software

Doplňky jiných vývojářů

Asamm Software nezodpovídá za funkčnost a aktuálnost těchto doplňků ani za případnou škodu jimi způsobenou. Seznam doplňků je pouze informativní a nemusí plně odpovídat aktuální skutečnosti.

Doplňky pro geokešink jiných vývojářů

Spolupracující aplikace

Jde o autonomní aplikace, které s Locusem přímo komunikují nebo jinak vyměňují data. Všechny jsou dílem nezávislých vývojářů.

Spolupracující aplikace v geokešinku

Webové služby

Webové služby jsou internetové stránky, které přímo spolupracují s Locusem - probíhá mezi nimi datová výměna a mohou být z aplikace ovládány (nebo naopak). Dostupné jsou z hlavního Menu.

cz/manual/user_guide/add-ons.txt · Last modified: 2019/08/15 08:54 by mstupka