User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:problems_points_tracks_database

Problémy s databází bodů a tras


Úvodní informace

Locus Map využívá na ukládání dat databázový systém SQLite. Tato databáze je podporována všemi zařízeními Android, takže je její použití pro vývojáře nasnadě. Na mnoha místech se dočtete, jak je SQLite na Androidu bezpečný a pohodlně se užívá. Realita je ovšem poněkud jiná. Následující odstavec přináší výčet nejběžnějších chyb, se kterými se lze setkat, stejně jako metod jejich odstranění. Tyto metody vycházejí z praktických zkušeností našich uživatelů, takže pokud máte své vlastní, podělte se s námi o ně, prosím.

Obecně, pokud váš systém vyhodí hlášení o chybě v databázi Locusu, je to špatně. Z tohoto důvodu doporučujeme v Locusu od verfze 2.8.0. využít funkci Zálohování. Funkce Zálohování umožňuje pravidelné zálohy všech dat v Locusu (na pozadí, když Locus nepoužíváte).

Jak zabránit poškození databáze?

  • Pokud váháte mezi možnostmi umístit adresář Locus na SD kartu nebo do vnitřní paměti, zvolte vnitřní paměť. Práce s daty je rychlejší a stabilnější. Je velmi malá pravděpodobnost poškození vnitřní paměti telefonu, narozdíl od SD karty, takže data jsou tam mnohem lépe chráněna.
  • Pokud už tedy máte adresář Locusu na SD kartě, kontrolujte pravidelně její dobrou kondici. K tomu slouží řada diagnostických nástrojů na bázi Windows a Linuxu. Také doporučujeme nezálohovat vaše data pouze na SD kartu, ale také jinam, např. do vašeho PC, na Dropbox a podobně.

Jak to opravit?

Na opravu poškozené databáze bohužel neexistuje žádný zaručený postup. Nicméně jsou zde dvě metody, které mohou pomoci:

1. některé chyby mohou být způsobeny vadným čtením nebo zápisem na vaši SD kartu. Taková desinterpretace může vést například k zabklokování databáze. V některých takovýchto případech pomůže pouhý restart telefonu. Samozřejmě, následně velmi doporučujeme zevrubnou kontrolu SD karty.

2. druhou metodou je obnovení databáze z automatické zálohy. Všechny zálohové soubory se ukládají v adresáři Locus/backup (nebo v “auto” adresáři, vyhrazeném pro automatické zálohy). Záloha má podobu jednoduchého .zip souboru.

  • Zavřete Locus Map
  • Jděte do adresáře Locus/data/database. Přesuňte soubory tracks.db a waypoints.db do vašeho PC (není to nutné, jen pro větší bezpečnost)
  • Přesuňte se do adresáře Locus/backup/auto a najděte poslední zálohový soubor (*.zip)
  • Rozbalte *.zip soubor a otevřete složku data/database
  • Zkopírujte rozbalené soubory tracks.db a waypoints.db do složky Locus/data/database
  • Spusťe Locus Map

3. Třetí metoda (pro pokročilé, v angličtině) je popsána zde >>

cz/manual/faq/problems_points_tracks_database.txt · Last modified: 2020/10/08 13:17 by mstupka