User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:trackrecord

Jak v Locusu zaznamenat trasu?


Chcete ukázat kamarádům vaši vyjížďku na mapě s údaji o délce, rychlosti nebo převýšení? S Locusem to není problém:

 • zkontrolujte, zda máte zapnutou GPS - ikona GPS musí být zelená
 • klepněte na Menu a pak Záznam trasy.
 • na výsuvném panelu si vyberte profil záznamu podle vaší aktivity nebo využívaného dopravního prostředku - turistika, kolo, auto… (1)
 • klepněte na zelené tlačítko (2) nahrávacího panelu a Locus odstartuje záznam.
 • panel startu záznamu se změní na panel sledování záznamu, který lze zasunout zpět k okraji displeje. U levého okraje zůstává zelená záložka indikující probíhající záznam.
 • záznam můžete pozorovat přímo na mapě - modrá šipka kreslí čáru.

 • když dojedete do cíle trasy, zmáčkněte červené tlačítko Stop.

 • výlet pojmenujte nebo místo názvu ponechte časové razítko a klepněte na Uložit.

  Váš výlet je uložen do paměti a můžete se směle pochlubit kamarádům se svým výkonem.
 • zanamenaná trasa je uložena pod tlačítkem Trasy v hlavním menu .

Další informace o záznamu trasy najdete v kapitole Záznam trasy Uživatelské příručky.

cz/manual/basics/trackrecord.txt · Last modified: 2020/10/06 16:36 by mstupka