User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:planning

This is an old revision of the document!


Plánování tras

FIXME V REKONSTRUKCI FIXME


Co jsou to trasy?

Trasy jsou řetězce trasových bodů (routepoints), podél nichž jste naváděni nebo navigováni během pohybu - pěší túry, vyjížďky na koledu atd.

Trasy jsou naplánované předem, nakreslené na mapě nebo importované a vložené do telefonu za účelem navigace podél jejich linie. Trasy lze ovšem také zaznamenat a použít později pro navigaci.

Trasy lze kreslit ručně na mapu nebo automaticky pomocí online routovací služby, offline routeru, PC softwaru nebo webové aplikace. Locus Map nabízí několik metod tvorby tras:

 • Plánovač tras - nástroj pro ruční nebo asistovaný zákres tras
 • Záznam tras - pro navigaci jsou využity zaznamenané trasy

Plánovač tras

Tento nástroj lze zapnout několika způsoby:

 • Menu > Plánovač tras
 • Menu > Trasy > > Plánovač tras
 • přidáním tlačítka do panelu funkcí pro rychlé spuštění

Obrazovka plánovače tras

 1. režim kreslení - vyberte mezi ručním režimem a několika automatickými
 2. přidat/odebrat tvarovací body
 3. zpět/vpřed - pohyb mezi jednotlivými kroky plánování
 4. tlačítka zoomování a vystředění mapy
 • horní lišta - obsahuje Menu trasy
 • spodní lišta - zobrazuje základní statistiky trasy (délku, kladné a záporné převýšení) a výsuvný panel s výškovým profilem (pouze v Locus Map Pro):

Linie trasy

 • tvarovací bod - základní stavební bod plánování, lze změnit na průjezdní bod.
 • pomocný bod - tvoří se na lince mezi tvarovacími body, po přesunu se mění na další nový tvarovací bod.
 • průjezdní bod - místo, kudy chcete projet během navigace.

V případě ručního kreslení se mezi tvarovacími body natahuje přímá linie, v případě automatiky se trasa vykresluje podél cest a stezek na mapě.

Jak kreslit trasu

Nastavte režim kreslení

 • klepněte na

  a vyberte si, jak kreslit:
  • ruční režim - mezi tvarovacími body se natahuje jednoduchá linie:

   Tento způsob se hodí pro jednoduché měření vzdálenosti nebo pro plánování v oblastech bez pokrytí routovacími daty.
  • , , atd. automatický režim - linie, vypočítaná routovací službou, se vykresluje podél cest mezi tvarovacími body:

   The shape of the line depends on selected mode - car routes run along roads, walking routes along paths etc. The automatic modes are provided by routing services. Some of them work online, some offline and you can set them after tapping . More info at Navigation settings.

   Offline automatic route planning

   Download and install free co-application BRouter. Download also offline routing data of the area you are planning the route through. BRouter appears among other routing services in Locus navigation settings. Set it as default.

  • Include navigation hints - when checked, Locus creates also direction commands related to the new route which can be used for voice navigation.

Add shaping points

The route is built by shaping points added on map:

 • by tapping (points are added on the cursor position)
 • by tapping directly on map (this option can be turned off in the route menu)

The route line, rendered between shaping points, contains also auxiliary points . Both shaping and auxiliary points can be moved on map and the route is immediately re-rendered accordingly. By moving an auxiliary point you change it into a shaping point and new aux points are created in between.

Add via points

Via points are places you want to go through when navigating the route - the voice navigation will notify you of them and in case of route recalculation the via points are not detoured.

Via points can be created out of shaping points:

 • tap a shaping point and select Change to via point from the popup label:
 • rename the via point (optional) and confirm. Via point in the planner:
 • after saving the route the via point is marked by an icon:

By moving a via point on map in route planner it changes back to a shaping point.

Add LoMap POIs

LoMap dynamic points of interest can be added to your route too:

 • tap a POI on map
 • tap “+” on its label
 • select where to put the POI in the route - at the start, end or inside:
 • when you select to add the POI at the end:
 • when you select to add the POI inside the route:

Add your own points

Your own interesting places or downloaded geocaches can be added to your route:

 • display your selected points on map (Menu > Points > select whole folder or individual points)
 • add them to your route the same way as LoMap POIs (see above):

Add individually defined points

Define a new point by an address, coordinates, projection etc. and add it to your route.

 • open route menu from the topbar:
 • tap Add point and select method of your new point definition from the location selector:

Define areas to avoid

If you know a place an route you can not go through but which is not reflected by the map or routing data - e.g. temporary road block, wood harvesting in the forest, flooded area etc., tell route planner to avoid it.

 • shift cursor on the spot you want to block and select Add no-go from the route menu:
 • if necessary, set the means of transport the no-go area is valid for, the area radius (25, 50, 100, 500, 1000 m) and time of validity (tap the no-go area on map):
 • route planner makes detours around the no-go areas:
 • no-go areas can be deleted by
 • the route without detours:

Undo, re-do, remove points

 • to remove last added shaping point, tap
 • to reverse all edits (adding points, moving them), tap back button(3)
 • to repeat reversed steps, tap forward button(3)

Check route stats and travel time

 • quick check the elevation profile of the route on the chart sliding from the screen bottom (only Locus Map Pro):

  The chart dynamically changes according to the your route edits (adding points, moving them…)
 • check more detailed stats - Route menu > Route stats:

 • check route Travel time - Route menu > Travel time:

  Select the route activity - 3 types of walk, 9 types of bike and two of cross-country skiing. The time is calculated from the distance, estimated speed and elevation gain per hour:

Instant navigation

You can start navigation along the planned route right from the route planner:

 • open route menu
 • tap Navigate!

Save route

When you are done with all edits, save your route!

 • open route menu
 • tap Save route
 • add name of the route (optional - Locus usually inserts names of the route start/end places automatically)
 • add description (optional)
 • set activity - good for overall statistics
 • select folder - tell Locus where to store the route
 • set style - color, thickness, pattern… Usually it is not necessary, the folder style is pre-selected.

If you are dissatisfied with your planning or for whatever reason want to abort all planning, tap Clear planner in the route menu:

Clear planner does NOT erase No-go areas. These are kept active even out of route planner, e.g. for navigation. To delete them, tap each no-go area and delete them individually by

Auxiliaries

Route menu topbar contains a submenu of auxiliary options:

Quick drawing

To turn off adding shaping points by tapping the map screen, uncheck this option.

Measuring area

Do you want to measure area of your property? Check this option, Locus will color the area on map and display the area value in the bottom bar:

Measuring areas works correctly in manual mode only!

Line style

Color, width, pattern and other graphical aspects of the route line can be set here:

In order to avoid too steep hills you can set route color to dynamic slope style (Locus Map Pro only) and define unacceptable range of the slope angle, i.e. 10%-30%. Locus will highlight such places for you:


so you can re-plan the route:

Using tracks as routes

Tracks can be turned into routes when they are intended for navigation or guidance:

cz/manual/user_guide/tracks/planning.1512485647.txt.gz · Last modified: 2017/12/05 14:54 (external edit)