User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:import

Import tras


Kdy použít import?

Import se využívá, pokud chcete v Locusu pracovat s trasami ze zdrojů vně aplikace - z internetu, jiných aplikací, z doplňků atd. Data si buď vyberete sami nebo je Locus Map přijme v rámci jiné operace.

1. Spusťte import

Import lze spustit několika způsoby:

 • Menu > (další funkce) > Import - okno obecného importu bodů a tras
 • Menu > Trasy > > Import
 • (Menu) > Trasy > menu složky > Import - importuje trasy přímo do zvolené složky:

2. Vyberte soubor k importu

Otevře se správce souborů se záložkami zobrazujícími dostupná úložiště - místní, Dropbox (pokud je nainstalovaný), Google Drive (pokud je nainstalovaný) a záložka pro vložení odkazu na vzdálený soubor. Podporované soubory jsou zobrazeny plnou barvou a lze na ně klepnout (více o podporovaných formátech viz níže):

 • Místní - zobrazuje adresáře a soubory v paměti vašeho zařízení (interní i externí SD kartu)
 • Dropbox - obsah vašeho Dropboxu. Při prvním vstupu do záložky je potřeba zadat přihlašovací údaje Dropboxu.
 • Google Drive - obsah vašeho Google Drive. Při prvním vstupu do záložky je potřeba zadat přihlašovací údaje Google Drive.
 • Vzdálený soubor - políčko pro vložení URL vzdáleného souboru, uloženého na internetu

3. Vyberte, kam importovat

Po výběru souboru nebo jeho získání z externí aplikace či doplňku jej Locus Map analyzuje a podle jeho obsahu přizpůsobí položky dialogového okna - lze tak importovat body, trasy nebo obojí najednou.

Okno importu tras/y

Objeví se, pokud jsou importovány pouze trasy:

 • horní lišta zobrazuje název souboru
 • výběr složky - zvolte, kam soubor importovat. Přímo z nabídky lze vytvořit i novou složku. Pokud jste začali importovat z akčního menu složky ve správci tras, složka je vybrána předem.
 • Odstranit ostatní trasy ve složce - smaže obsah složky před importem nových tras
 • Použít styl zobrazení složky - trasa převezme barvu, tlouštku čáry či vzor ze stylu složky, do které je importována
 • Pouze zobrazit (neukládat) - trasy jsou pouze zobrazeny na mapě - vhodné pro rychlý náhled importovaného souboru
 • Po importu ukázat na mapě - po ukončení importu zobrazí importované trasy na mapě
 • Aktualizovat nadm. výšku - doplní nebo aktualizuje údaj o nadmořských výškách trasy (pokud jsou dostupná offline výšková data)
 • Zrušit - ukončí akci
 • Import - potvrdí akci

Podporované formáty souborů

Do Locusu Map mohou být trasy importovány v souborech následujících formátů:

 • KML a KMZ

Podporovány jak pro Import tak pro Export

Keyhole Markup Language je obecný textový formát založený na XML, který má velmi široké využití. Počínaje verzí 2.2 je KML formát standardizován OGC, takže je užíván spoustou webových, desktopových a mobilních aplikací, včetně Locusu.

 • GPX

Podporován jak pro Import tak pro Export

GPS eXchange format je obecný textový formát založený na XML, používaný pro práci s body a trasami. Locus plně podporuje všechny jeho validní tagy. Podrobnější popis GPX formátu (v angličtině) najdete na této stránce Wikipedie >>.

 • TCX

Podporován jak pro Import tak pro Export

Training Center XML je výměnný datový formát, zavedený jako část produktu Garmin Training Center. Jeho XML struktura je podobná GPX, jelikož přenáší GPS trasy, nicméně pracuje s trasou spíše jako s aktivitou, než jako s řetězcem GPS bodů. TCX poskytuje standardy také pro přenos dat o srdeční frekvenci, o běhací kadenci, kadenci šlapání nebo spálených kaloriích na trase. Také poskytuje souhrnná data ve formě tréninkových okruhů.

 • GeoJSON

Podpora pouze pro Import

GeoJSON je otevřený formát vytvořený pro prezentaci jednoduchých geografických objektů a jejich mimoprostorových atributů, založený na objektové notaci (JavaScript Object Notation).

cz/manual/user_guide/tracks/import.txt · Last modified: 2019/08/27 13:54 by mstupka