User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:qrcode_generator

Generátor QR kódů


  • Tato funkce je dostupná pouze ve verzi Locus Map Pro.

Co jsou QR kódy?

QR kódy můžete v dnešní době nalézt prakticky kdekoli. V obchodech, na turistických informačních panelech, na vizitkách… Locus Map umí vytvářet QR kódy s textovou informací, časovým razítkem nebo aktuálními zeměpisnými souřadnicemi.

Instrukce

  • Menu > Další funkce > Generátor QR kódu
  • vložte nějaký text nebo klepněte na a vyberte Čas pro vložení časového razítka nebo Poloha a vyberte si z nabídky voliče pozice.
  • klepněte na Generovat
  • vyberte z nabídky aplikaci, která bude s QR kódem dále pracovat - sdílet jej, poslat e-mailem atd.
cz/manual/user_guide/tools/qrcode_generator.txt · Last modified: 2015/11/09 13:58 (external edit)