User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:nfc

NFC Manažer


 • Tato funkcionalita je dostupná pouze uživatelům Locusu Map Pro.

Co je NFC?

NFC má velký potenciál v rychlém přenosu malého množství informací. Tyto informace jsou přenášeny prostřednictvím NFC štítků (tagů) a lze ji zobrazit nebo zpracovat pomocí mobilních zařízení s NFC anténou. NFC umí přenášet jak pasivní, tak aktivní data. V prvním případě to může být např. vizitka, v druhém případě nějaká akce, třeba zapnutí GPS nebo start záznamu trasy. Locus Map nabízí řadu funkcí, které lze na NFC tag zapsat.

Dostupné akce

 • GPS - zapnout/vypnout
 • Bluetooth GPS - zapnout/vypnout
 • Mapa - zapnout otáčení mapy podle kompasu
 • Záznam trasy - start/stop a nahrávací profily
 • Bod - jednoduché vytvoření nového bodu s několika akcemi - zobrazení, import, navádění a navigace

Instrukce

 • Menu > Další funkce > NFC Manažer
 • vytvořte novou definici klepnutím na tlačítko
 • Položky k zapsání - vyberte si z nabízených akcí nebo definujte bod
 • vybraná položka se zobrazí v okně manažera, takže můžete přidat další - NFC zvládá vykonat více akcí najednou
 • položte zařízení na NFC tag a klepněte na Zápis
 • NFC štítek je naprogramován a připraven k použití. Po uzavření NFC manažera jsou definice smazány.

Locus Map umí číst obsah NFC tagů nebo mazat obsah z nich. Umístěte vaše zařízení na NFC štítek a vyberte si z možností v nabídce Funkce.

cz/manual/user_guide/tools/nfc.txt · Last modified: 2015/11/09 14:45 by mstupka