User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:gps

GPS / Kompas


Tlačítko/indikátor GPS a kompasu lze vložit do některého z Funkčních panelů na hlavní obrazovce:

Ukazuje stav vaší GPS jednotky:

 • - získávání GPS pozice je vypnuto
 • - probíhá vyhledávání polohy, ale přesná lokace zatím není nalezena, pozice na mapě je zvýrazněna oranžovým kruhem
 • - probíhá vyhledávání polohy, ale je aktivováno automatické vypínání GPS (viz více v nastavení GPS >>)
 • - GPS pozice je zaměřena, pozice na mapě je označena modrým kruhem
 • - GPS pozice je zaměřena, ale je aktivováno automatické vypínání GPS (viz více v nastavení GPS >>)

Klepnutím na tlačítko GPS a kompasu zobrazíte okno se záložkami GPS skyplotu a kompasu. Když tlačítko podržíte, objeví se menu pro rychlé přepnutí stavu GPS.

GPS

První zobrazuje skyplot, znázorňující rozmístění sledovaných GPS satelitů na obloze a spoustu dalších užitečných informací - aktuální nadmořskou výšku, rychlost, přesnost GPS, aktuální souřadnice, počet fixovaných/viditelných satelitů a čas posledního GPS fixu.

Vysvětlivky

 • Kruhy - satelity amerického Global Positioning System
 • Čtverce - satelity ruského systému Glonass
 • Trojúhelníky - satelity čínského systému Beidou
 • Kosočtverce - satelity evropského systému Galileo
 • Barva - kvalita signálu (červená - nízká, žlutá - střední, zelená - vysoká)
 • Výška sloupců - zobrazení poměru signálu a šumu

Klepnutím na skyplot lze GPS zapínat a vypínat, stejně jako velkým tlačítkem dole.

Obsahuje přepínače několika užitečných funkcí a nastavení:

3D skyplot

Skyplot GPS satelitů lze přepnout do 3D zobrazení:

Nastavení > GPS a pozice > 3D mód skyplotu - zapnout

Zeměkouli můžete dvěma prsty zvětšit nebo rotovat.

Kompas

Druhá záložka zobrazuje růžici kompasu, azimut, vzdálenost do cíle navádění (pokud je zapnuto) a náklon telefonu/tabletu. Na spodním řádku najdete také políčka pro čas do dalšího trasového bodu, aktivní při navigaci a hodnotu magnetické deklinace.

Na prstenci kompasu je zobrazena aktuální poloha slunce na obloze.

Poklepem na indikátory náklonu se otevře menu kalibrace příslušných senzorů.

cz/manual/user_guide/tools/gps.txt · Last modified: 2018/11/20 14:48 (external edit)