User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:dashboards

This is an old revision of the document!


Dashboard


 • Tato funcionalita je dostupná pouze v Locus Map Pro.

Dashboard, neboli “palubní deska”, je další vrstva na hlavní obrazovce, která může zobrazovat různé informace, užitečné např. pro monitoring sportovních tréninků, při geokešinku atd. a také některá aktivní tlačítka (pro záznam trasy). Hlavní výhodou pro uživatele je zobrazení mapy a údajů zároveň, což se velmi hodí třeba při jízdě na kole.

Locus Map nabízí několik předinstalovaných dashboardů, další lze stáhnout, a pokud si nevyberete, můžete si vlastní dashboard vytvořit.

Instrukce k použití

 • Menu > Více > Dashboard
 • první start - vyžaduje instalaci výchozích témat
 • okno výběru témat - vyberte si z hotových témat. Všechna témata jsou editovatelná v dashboard editoru (viz níže).

Doporučujeme připnout tlačítko dashboardu do panelu funkcí. Pak nastavte automatické skrývání panelu (viz příslušná kapitola Nastavení) a získáte bezkonkurenční cyclocomputer.

 • Menu > Nastavení > Mapa - ovládání a panely > Nastavit panely funkcí > přidat fci do panelu > dashboard
 • klepnutí na tlačítko v panelu - zapíná/vypíná zvolený dashboard
 • podržení prstu na tlačítku - nabídne výběr dashboardů

Pokud potřebujete změnit nastavení svého dashboardu nebo jej upravit, musíte přepnout do dashboard editoru:

Dashboard Editor

 • Menu > Více > Dashboard Editor

Změna nastavení atd.

Pokud potřebujete přenastavit váš dashboard, přejmenovat jej nebo smazat, otevřete jej v Dashboard editoru. Menu v horní liště obsahuje možnosti Nastavení, Uložit jako a Smazat. Nastavení

 • Uzavřít tlačítkem “zpět” - tuto možnost zatrhněte v případě, že chcete dashboard vypínat HW tlačítkem “zpět” svého přístroje. Pokud ne, dashboard zůstává nastaven v pozici “zapnuto” i po vypnutí a zapnutí Locusu
 • Přizpůsobit podle horního panelu - váš dashboard se bude zobrazovat pouze v mapovém okně a nebude zasahovat do horního panelu - výška dashboardu se mu přizpůsobí
 • Přizpůsobit podle dolního panelu - váš dashboard se bude zobrazovat pouze v mapovém okně a nebude zasahovat do dolního panelu - výška dashboardu se mu přizpůsobí

Pokud nejste spokojeni s nabídkou hotových témat, můžete si vytvořit své přesně podle svých potřeb a estetického cítění.

 • Menu > Více> Dashboard Editor
 • můžete začít dvěma způsoby:
  • začít tvořit nový dashboard úplně od začátku
  • využít již existující téma jako šablonu a tu editovat a přeuložit jako nové téma

Tvorba nového dashboardu

 • vložte název nového dashboardu
 • zobrazí se mřížka editovatelných buněk - výchozí jsou dva sloupce po pěti (lze změnit později)
 • každá buňka může obsahovat určitá data - prostý text, grafiku nebo výstup některé z funkcí - rychlost, vzdálenost, převýšení atd.
 • klepnutím na buňku přidáte novou položku - objeví se okno Vyberte si zdroj

Vyberte si zdroj

Okno nabízí dvě záložky funkcí:

 • Základní položky - lze vybrat prázdnou položku, textový popisek nebo některou z mnoha funkcí Locusu
 • Různé - obsahuje ovládací tlačítka záznamu trasy včetně přidání trasového bodu a grafy

- vyberte si položku, ta se objeví ve zvolené buňce. Klepněte na ni znovu pro zobrazení nástrojů:

Nástroje

 • Přidat novou položku - přidá novou buňku zleva, zprava, zhora nebo zespoda vybrané položky
 • Práce s položkami:
  • Změnit položku - zobrazí výběr funkcí, jejichž výstupy chcete nahradit stávající položku
  • Upravit položku - nastavení viditelnosti textů a ikon, nastavení jednotek, vzhled textů, vzhled a polohování ikon, zarovnání textů a jednotek, barva pozadí buňky, tvar, velikost, odsazení, okraje buňky… Vše může být ihned kontrolováno na reálném náhledu.
  • Kopírovat&vložit styl - užitečné při klonování položek, zejména když editujete již existující téma
  • Odstranit položku - smaže buňku a její obsah - její místo zaberou okolní položky, které se roztáhnou
 • Práce s řádky
  • upravit řádek - nastaví pro celý řádek buněk barvu pozadí, tvar a velikost
  • Kopírovat&vložit styl - užitečné při klonování celých řádek, zejména při úpravě již hotového tématu
  • Odstranit řádek - smaže všechny buňky v řádku i s jejich obsahy - prostor řádku se rozdělí mezi řádky nad a pod
 • horní lišta
  • nastavení - upravte zde název dashboardu, popis a další detaily
  • Uložit jako… - vložte název nového nebo přepište stávající téma
  • Smazat - smaže dashboard

Buňky lze prstem chytit a táhnout z místa na místo.

Použití již hotového tématu jako šablony

Princip editace je stejný jako u nového dahsboardu, ale hlavní rozložení a formátování buněk a jejich funkcí je již stanoveno. Stačí si vybrat položku a tu přetvořit k obrazu svému, nebo přetvořit celé téma, editovat lze cokoli, je to na vás. Téma lze pak uložit jako nové nebo přepsat staré prostřednictvím Uložit jako….

cz/manual/user_guide/tools/dashboards.1443622820.txt.gz · Last modified: 2015/09/30 16:20 by mstupka