User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:dashboards

Dashboard


 • Tato funcionalita je dostupná pouze v Locus Map Pro.

Dashboard, neboli “palubní deska”, je unikátní řešení pro zobrazení dalších informací (čísel a grafů) nad mapou. Hodí se např. pro sledování sportovního výkonu, při geokešinku, navigaci atd. Vrstva dashboardu je obecně nedotyková, ale může obsahovat extra tlačítka například pro ovládání záznamu trasy.

Můžete použít rovnou několik předinstalovaných dashboardů. Všechny lze upravit, další můžete stáhnout, a pokud si nevyberete, můžete si vytvořit úplně nový vlastní dashboard.

Aktivace

Ve výchozím nastavení se k Dashboardu dostanete z hlavního menu > Další funkce, nicméně doporučujeme přidat tlačítko dashboardu do panelu funkcí pro jeho rychlou de/aktivaci.

 • první start - potvrďte instalaci výchozích témat
 • výběr dashboardu - vyberte si z hotových témat klepnutím. Při další aktivaci dashboardu bude automaticky aktivovaná vaše poslední volba.
 • klepnutí na tlačítko v panelu - zapíná/vypíná zvolený dashboard:
 • podržení prstu na tlačítku - nabídne výběr dashboardů

Nastavení

Změny nastavení, názvu, smazání a další úpravy najdete v Dashboard editoru.

 • Menu > Další funkce > Dashboard Editor>
 • vyberte si dashboard, který chcete upravit
 • klepněte na menu v horní liště > Nastavení

Co lze nastavit

 • název a verze, popis a autor - vše lze editovat
 • Uzavřít tlačítkem “zpět” - tuto možnost zatrhněte v případě, že chcete dashboard vypínat HW tlačítkem “zpět” svého přístroje. Pokud ne, dashboard zůstává nastaven v pozici “zapnuto” i po vypnutí a zapnutí Locusu
 • Přizpůsobit podle horního panelu - váš dashboard se bude zobrazovat pouze v mapovém okně a nebude zasahovat do horního panelu - výška dashboardu se mu přizpůsobí
 • Přizpůsobit podle dolního panelu - váš dashboard se bude zobrazovat pouze v mapovém okně a nebude zasahovat do dolního panelu - výška dashboardu se mu přizpůsobí

Tvorba nového dashboardu

 • otevřete Dashboard editor a vyberte možnost Nový dashboard:
 • vložte název nového dashboardu
 • zobrazí se mřížka editovatelných buněk:
 • každá buňka může obsahovat prostý text nebo výstup některé z funkcí - rychlost, vzdálenost, převýšení atd.

Obsah

Klepněte na jednu z buněk. Objeví se okno Vložit zdroj se dvěma záložkami funkcí:

 • Základní:
 • Různé:

Vybraná položka se objeví ve zvolené buňce.

Nástroje

Pro změnu stylu položky, přidání dalších buněk nebo jejich mazání, klepněte na aktivní buňku. Otevře se nabídka nástrojů:

 • Přidat novou položku - přidá novou buňku zleva, zprava, shora nebo zespoda vybrané buňky
 • Práce s položkami:
  • Změnit položku - zobrazí výběr funkcí, jejichž výstupy chcete nahradit stávající položku
  • Upravit položku - nastavení viditelnosti textů a ikon, nastavení jednotek, vzhled textů, vzhled a polohování ikon, zarovnání textů a jednotek, barva pozadí buňky, tvar, velikost, odsazení, okraje buňky… Vše může být ihned kontrolováno na reálném náhledu.
  • Kopírovat&vložit styl - užitečné při klonování položek, zejména když editujete již existující téma
  • Odstranit položku - smaže buňku a její obsah - její místo zaberou okolní položky, které se roztáhnou
 • Práce s řádky
  • upravit řádek - nastaví pro celý řádek buněk barvu pozadí, tvar a velikost
  • Kopírovat&vložit styl - užitečné při klonování celých řádek, zejména při úpravě již hotového tématu
  • Odstranit řádek - smaže všechny buňky v řádku i s jejich obsahy - prostor řádku se rozdělí mezi řádky nad a pod
 • horní lišta
  • nastavení - upravte zde název dashboardu, popis a další detaily
  • Uložit jako… - vložte název nového nebo přepište stávající téma
  • Smazat - smaže dashboard

Buňky lze prstem chytit a přetáhnout na jiné místo.

Použití již hotového dashboardu jako šablony

Není vždy nutné vytvářet úplně nový dashboard. Můžete si podle svého upravit některý z již existujících a použít jej jako šablonu.

Princip editace je stejný jako u nového dahsboardu, ale hlavní rozložení a formátování buněk a jejich funkcí je již stanoveno. Stačí si vybrat dashboard a ten přetvořit k obrazu svému:

Editovat lze cokoli, je to na vás. Dashboard lze pak uložit jako nový nebo přepsat starý prostřednictvím Uložit jako….

cz/manual/user_guide/tools/dashboards.txt · Last modified: 2019/11/26 14:13 (external edit)