User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tools:altitude

Správce měření nadmořské výšky


Menu > Nastavení > GPS a pozice > Správce měření nadm. výšky

Správce poskytuje další nastavení, vedoucí ke zpřesnění měření nadmořské výšky vaším mobilním zařízením. Je rozdělen do tří hlavních záložek:

 • Nastavení
 • Odsazení
 • Tlak

Nastavení

Obsahuje základní přepínače odsazení a tlakového snímače, nastavení asistence SRTM dat a filtru měření nadmořské výšky:

SRTM data

 • Nepoužívat - hodnoty nadmořské výšky jsou získávány pouze z GPS
 • Optimalizovat GPS výšku - použije offline výšková data (SRTM) pro optimalizaci hodnot naměřených jednotkou GPS. Vypočítaná nadmořská výška má podobnou přesnost jako průměrná GPS, ale neobsahuje větší chyby, které jednotky GPS obvykle dělají. SRTM data lze stáhnout několika způsoby.
 • Nahradit výšky z GPS - použije pro zobrazení nadmořských výšek pouze offline výšková data (SRTM)

Varování pro piloty: optimalizace a nahrazení hodnot nadmořských výšek z GPS se nedoporučuje pro aktivity, při kterých se nepohybujete po zemském povrchu - zobrazené hodnoty nadmořských výšek jsou výsledkem pozemního měření a výpočtu

Filtr nad. výšek

Aplikuje filtr pro redukci rozptylu hodnot měření. Těžší filtry vykazují méně rušivé hodnoty nm. výšek, ale pomalejší reakce na jejich změny. Rozsah filtrů je od nuly až po ultra těžký filtr.

Odsazení

Nadmořská výška, vypočítaná interní nebo externí (bluetooth) GPS jednotkou, je získána jinou metodou reference povrchu Země než se používá v mapách. Rozdíl mezi nimi se nazývá výška geoidu, což je vzdálenost mezi geoidem a referenčním elipsoidem.

Locus Map umožňuje definovat toto odsazení třemi způsoby:

 • Ruční korekce - základní metoda užitá v případě znalosti přesné hodnoty odsazení
 • Automatická korekce - metoda užitá ve většině případů - Locus Map vypočítá odsazení celého světa z modelu geoidu. Tato metoda je dostatečně přesná pro použití v mobilních zařízeních a vykazuje uspokojivé výsledky ve všech lokacích (odsazení se mírně mění v závislosti na poloze). Tato metoda je aktivní pouze v Locus Map Pro.
 • Korekce nad. výšky (NMEA) - mobilní zařízení komunikuje s jednotkou GPS prostřednictvím speciálních zpráv, zvaných NMEA. Tyto zprávy obsahují hodnoty výšky geoidu, které je Locus schopen číst a aplikovat je při korekci odsazení.Některá zařízení zobrazují nesprávné hodnoty, takže tato metoda není spolehlivá.
 • Aktivovat také pro externí GPS - zaškrtněte, pokud polohu snímáte externí jednotkou GPS (přes Bluetooth)

Tlak

Některá zařízení jsou vybavena barometrickým měřičem tlaku. Takové tlakoměry měří velmi přesně atmosférický tlak, což lze použít při výpočtu relativních změn nadmořské výšky. Tzn. pokud znáte hodnotu atmosférického tlaku v určité nadmořské výšce, můžete vypočítat změny nadmořské výšky mezi známou a aktuální pozicí.

Tlakoměr musí být nakalibrován na výchozí hodnotu nadmořské výšky, aby mohl být použit pro výpočty reálných výšek. Locus Map disponuje několika metodami:

 • Automaticky - Locus Map použije nadm. výšku z GPS nebo SRTM dat a aktuální barometrický tlak jako základní hodnoty a všechny ostatní měření odvozuje od nich. Naměřené hodnoty kontroluje ve dvouhodinových intervalech a eventuelně tlakoměr překalibruje.Tato metoda je dostupná pouze v Locus Map Pro.
 • Tlak na úrovni hladiny moře - aktuální hodnota tlaku na hladině moře může být jako reference získána z internetu. Výsledný výpočet nadmořské výšky je také docela přesný, ale bazální tlak se mění v průběhu času, což může představovat problém.
 • Nadmořská výška - využívá jako reference jiné zdroje informace o zemské výšce - externí mapy, měření, turistické rozcestníky atd. Locus Map pak kalibruje tlakoměr pode této hodnoty.

Některá zařízení jako např. Samsung Galaxy Note II vypínají tlakoměr ve standby módu. Pokud chcete využívat tlakoměr např. během záznamu trasy, nastavte, aby zařízení tlakoměr nevypínalo, když zhasne displej.

cz/manual/user_guide/tools/altitude.txt · Last modified: 2016/10/21 17:23 by mstupka