User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:settings:quick_settings

This is an old revision of the document!


Rychlá nastavení


Co jsou rychlá nastavení?

  • Menu > Další funkce > Rychlá nastavení

Tlačítko Rychlá nastavení umožňuje přímý a rychlý vstup do nastavení některých funkcí aplikace. Lze jej spustit buď z hlavního menu, mnohem pohodlnější je ale jeho umístění v některém z panelů funkcí pro ještě rychlejší přístup.

Okno rychlých nastavení

Obsahuje mozaiku tlačítek nejpoužívanějších nastavení. Mozaika je plně přizpůsobitelná vašim potřebám:

  • přidat tlačítka - zobrazí široký výběr nastavení, které lze připojit
  • odstranění tlačítek - podržte prst na tlačítku, které chcete odstranit a zvolte “Odstranit”
  • řazení tlačítek - můžete volně tlačítka přeskupovat pouhým klepnutím a přetažením na požadovanou pozici (dostupné od verze Androidu 3.0+)

Nastavení připojená do Rychlých nastavení se spustí klepnutím na tlačítka přímo bez dalšího potvrzování.

Dostupná nastavení pro rychlý vstup

cz/manual/user_guide/settings/quick_settings.1455257883.txt.gz · Last modified: 2016/02/12 06:18 (external edit)