User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:settings:gps

GPS a senzory


Systémové nastavení GPS ve vašem zařízení je nadřazeno všem nastavením GPS v aplikaci Locus - pokud je systémová GPS vypnuta nebo Locus nemá dostatečná práva k jejímu používání (např. v různých módech na úsporu baterie), zejména v režimu stand-by, může mít za následek nesprávné určení polohy, které má vliv na mnohé funkce Locusu. Zkontrolujte nejdříve své systémové nastavení!

Hlavní nastavení

Spustit při startu aplikace

Nastavuje způsob zapínání GPS při startu Locusu:

 • Vždy - GPS se zapíná vždy při startu Locusu
 • Předchozí stav - GPS se zapíná podle toho, zda byla zapnuta nebo vypnuta při posledním spuštění Locusu
 • Nikdy - GPS se nikdy automaticky nezapíná při startu Locusu

Správce měření nadmořské výšky

Orientace

Kompas

Vyberte vestavěný hardware kompas nebo azimut vypočítaný z hodnot GPS pro orientaci mapy a obrazovku kompasu.

 • Vestavěný kompas - vhodný pro pomalé rychlosti jako je např. chůze, jelikož nevyžaduje pro zaměření orientace pohyb (narozdíl od GPS).

  Pozor! Kompas v mobilním zařízení je velmi citlivý na magnetické kovy (pouzdra s uzavíráním na magnet, ocelová řídítka kola, elektronická zařízení v autě…) a může v jejich blízkosti ukazovat zkreslené údaje.

 • Orientace pomocí GPS - vhodná na kolo nebo do auta, jelikož kovy ani elektronika nemají na GPS vliv.
 • Automatická změna - přepíná automaticky mezi HW kompasem a GPS podle zvolené hraniční rychlosti.

Použít pravý azimut

Nastaví orientaci podle pravého azimutu místo magnetického azimutu.

Režim kompatibility

Orientace je vypočítána alternativní metodou, která je funkční na některých zařízeních.

Nastavení upozornění

Pozice získána

Po zapnutí upozorní uživatele, když GPS získá přesnou polohu telefonu. Spouští další okno nastavení s několika možnostmi výběru zvuků a vibrace (pípnutí, zvuk z knihovny vašeho zařízení…). Možnosti jsou totožné s nastavením upozornění pro další funkce >>

Pozice ztracena

Upozorní uživatele na ztrátu GPS signálu. Spouští další okno nastavení s několika možnostmi výběru zvuků a vibrace (pípnutí, zvuk z knihovny vašeho zařízení…). Možnosti jsou totožné s nastavením upozornění pro další funkce >>

Vypnout lokalizování

Vypnout, když je Locus skrytý

Vypne GPS, pokud je obrazovka vypnutá nebo aplikace běží na pozadí a žádná její funkce nepotřebuje GPS.

GPS zapnuta pro záznam trasy

Po zaškrtnutí ponechává GPS zapnutou i v případě přerušeného záznamu trasy. Jinak se GPS při pauze záznamu vypíná.

GPS zapnuta pro navádění

Ponechá GPS zapnutou, ikdyž aplikace běží na pozadí během navádění.

Bluetooth GPS

Spustí Správce bluetooth zařízení pro zapnutí externí bluetooth GPS jednotky místo věstavěné GPS. Výhodou je přesnější lokalizace a nižší spotřeba baterie telefonu.

Pokročilé nastavení

GPS auto-off

Povoluje automatické zapínání/vypínání GPS jednotky vašeho přístroje pro úsporu baterie. Řídí se podle předdefinovaných nastavení:

 • Interval aktualizace GPS - nastavuje časový interval zapínání GPS a lokalizace zařízení. Hodnoty vyšší jak 60s šetří baterii.
 • Minimální přesnost - nastavuje minimální požadovanou přesnost GPS lokalizace pro udržování zapnuté GPS. Když je přesnost nižší kvůli nízkému počtu detekovatelných satelitů, GPS se vypne.
 • Maximální doba hledání - nastavuje maximální dobu vyhledávání GPS signálu. Pokud není po dobu tohoto intervalu získána poloha, GPS se vypne.
 • Ponechat auto-off aktivní - ponechá funkci GPS auto-off aktivní, i pokud je Locus Map spuštěn a obrazovka zapnutá.

3D mód skyplotu

Přepíná mezi 2D a 3D zobrazením skyplotu, který je k dispozici pod tlačítkem GPS na hlavní obrazovce:

Poloha s podporou služeb Google

Stabilní lokalizační metoda s efektivní spotřebou baterie, fungující bez problému pouze na některých zařízeních Android. Principem je využití všech senzorů přístroje pro určení polohy, tzv. systém Fused Location Provider. Předpokladem je rověž povolení sběru informací o poloze GET_LOCATION pro Služby Google.

Záznam NMEA

Nastavení spuštění záznamu dat NMEA do adresáře data/nmea. Více o NMEA >>

Obnovit A-GPS

Spustí nucené stažení A-GPS dat pro rychlejší získání pozice. Více o A-GPS >>

Kružnice přesnosti GPS

Zobrazí kružnici okolo vaší aktuální polohy, znázorňující přesnost získaných dat GPS:

cz/manual/user_guide/settings/gps.txt · Last modified: 2018/08/21 15:25 by mstupka