User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:management

This is an old revision of the document!


Správa bodů

FIXME REKONSTRUKCE FIXME


Všechny uživatelské body se v Locusu spravují ve Správci bodů. Do něj se dostanete několika způsoby:

Body se ukládají do složek, odkud je můžete zobrazovat na mapě, editovat, kopírovat atd. Složky lze dále sdružovat do skupin:

Složky

Složky se řadí do tabulky, jejíž každý řádek sestává z ikony (1), názvu složky (2), počtu zobrazených/uložených bodů v ní (3) a tlačítka akčního menu (4):

Ikona (1) - klepnutím na ni se otevře výběr možností načtení bodů (zobrazení na mapě) - všech dříve již načtených nebo všech bodů ve složce. Pokud byly dříve načteny všechny body ze složky, jedním klikem opět zobrazíte všechny:

název složky (2) - klepnutím na něj složku rozbalíte:

tlačítko akčního menu (4):

 • Upravit - zde změníte ikonu, název a styl složky na mapě nebo můžete vložit složku do skupiny, pokud je nějaká vytvořená
 • Import - přidejte do složky nové body importováním z vně Locusu
 • Export - exportuje všechny body ze složky do souboru nebo online služby, viz Export bodů
 • Smazat - odstraní celou složku včetně všech bodů v ní

Jak přidat složku

 • klepněte na a vyberte Složka:
 • nastavte ikonu (volitelně - vyberte ze seznamu ikon v Locus a Garmin stylu) a název složky
 • nastavte styl (vzhled a chování) popisků bodů na mapové obrazovce (volitelně)

  Hlavní nastavení - styl popisků vychází z výchozího stavu v Nastavení > Body a trasy; Nikdy - popisky se objeví pouze při klepnutí na bod; Při najetí kurzoru - popisek se objeví, jakmile posuneme bod na pozici kurzoru; Vždy - popisky se zobrazují permanentně
 • klepněte na PŘIDAT a potvrďte

Skupiny

pouze Locus Map Pro

Folders can be put into groups as another level of data structure. Each group line contains the group name and number of folders allocated in it. Before adding a folder to a group, it is necessary to create one.

How to add a group

 • tap submenu in topbar and select Groups
 • tap + and create a new group
 • new group appears in the point manager:

How to add a folder to a group

 • open edit menu of a folder
 • select the group you want to put the folder into
 • save

Points Folder

After tapping a folder name in the manager the points display in a vertical list:

Its topbar displays visible/total number of points:

Each line consists of:

 • icon (1) - either the same as the folder in case the point is created by you or different in case the point is imported - tapping the icon displays the point on map
 • point name (2) - tapping it opens a point detail screen
 • bearing and distance (3) to the point from the current position of the map cursor
 • visibility button (4) - switches point in/visibility on the map - button is highlighted blue when the point is shown on map

How to display points on map

Single point

 • tap the icon of the point in the point list
  OR
 • tap the “eye” button :

To remove the point from map (not from the database), tap again.

Multiple points

Use one of multiselecting options:

 • Hide all - makes all points in the folder invisible on the map
 • First X points - shows a predefined number of first points in the list (50, 100, 200… points)
 • Show all - makes all points in the folder visible on the map
 • Invert - inverts current selection, useful when you want to select almost all points except some. Select those and then invert the selection.

How to sort points

There are several options:

 • Sort by name - sorts points alphabetically
 • Sort by distance - sorts points by distance from actual map cursor position (or actual GPS position when fixed and centered)
 • Sort by creation date - sorts points by their creation date/time
 • Sort by last update - sorts points by the date/time of their last update
 • Reverse sorting - switches sorting into reverse mode

  Geocaching - folders with geocaches contain this option for further sorting methods, see more in Geocaching

How to filter points

 • tap filter button
 • select criteria
  • name - filter out points based on a given string of characters - fulltext check
  • icon - filter out points with particular icons
  • date - filter out points created in particular term from-to
  • max. distance - define maximum distance of filtered points from the map cursor
  • invert the filter - inverts the filter settings
 • tap FILTER:

Geocaching tab - appears when geocaches are filtered. Contains further filtration methods specific for geocaching, see more in Geocaching

Save filter for later use

With saved filter you do not have to set it up again every time you need it. All is done in the filter manager:
Saved filters can be overwritten by newer settings or deleted:
You can quickly apply saved filter when displaying a whole folder of points:

Copying, moving, deleting etc.

More managing tools can be found under the tools button:

To apply a tool to points, select points by checking single ones or use multi-select and sorting in topbar:

Copying

Moving

Exporting

Deleting

Other tools

 • Update elevation - updates elevation of selected points with downloaded SRTM data
 • Change icons - changes icons of selected points
 • Earth - exports selected points into Google Earth if it is installed on the same device
 • a few geocaching tools if the folder contains geocaches - Update caches, GC Offlinizer or Load GC Vote, see more in Geocaching
 • - cancels Tools menu screen

Point Map Label

Appears when you move the map cursor across the point icon on map:
OR when you tap a point:

In default settings, it contains the point name, distance from current position, elevation (if relevant data are available), a thumbnail of attached image (if there is any) and context menu:

 • Point detail - shows detailed information about the point (displays also when you tap the label itself)
 • Navigate to - opens the navigation dialog to calculate route to the point:

  See more in Navigation.
 • Guide on - starts guiding to the point:

  See more in Guidance.
 • Compass - opens the compass screen and starts guiding to the point showing its azimuth and distance:
 • Hide - hides the point from the map:

Tapping the label launches the Point Detail Screen:

Point Detail Screen

Contains all information considering a point:

Basic info

 • map preview of the point. Tap to display it centered on the map screen:
  The map preview can be switched off:
 • point folder icon and name, number of visible/all points in folder, “>” leads to the folder.
 • point coordinates and location selector - tapping the coordinates opens a popup for editing coords and coordinate system. Location selector can change location of the point by several methods:
 • description, photos, date of creation, address, altitude, links, phone etc. - all can be edited from the bottom bar tool menu:

Attachments

Contains list of attached files. To add some, tap in the topbar:

 • take a photo - takes a picture with your phone or tablet camera
 • select a photo - selects a photo in your phone memory - the attached photo can be used as the point icon - tap the menu next to the photo and select Set as icon
 • record an audio - makes a voice recording by the phone or tablet microphone
 • select an audio - attaches an audio file from your phone memory
 • shoot a video - makes a video recording by the phone/tablet camera
 • select a video - attaches a video from your phone memory
 • select other files - selects other files in your phone memory to attach to the point

Tools menu

 • map switch - centers the map at the point:
 • navigation button - opens a menu of navigating tools available within Locus or other navigation apps installed in your device.

  Android OS offers an internal system where each application “registers itself” as a receiver of certain information - in this case coordinates. Locus Map tests all applications in your device and if they are able to receive coordinates they are listed in this menu.


 • Share options and add-ons
  - opens a menu of installed add-ons (e.g. Geocaching4Locus addon) and point sharing options:

  More about particular sharing options HERE >>
 • more options

  - offers the same editing/copying etc. options as the folder tool menu:
cz/manual/user_guide/points/management.1528468664.txt.gz · Last modified: 2018/06/08 16:37 by mstupka