User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:management

This is an old revision of the document!


Správce bodů


Správce dat

Všechny nezávislé body jsou v Locusu spravovány v záložce Body Správce dat. Do záložky s body se dostanete přímo:

 • z hlavního menu > Body
 • z horního panelu > Data > záložka Body
 • pomocí tlačítka v panelu funkcí


Záložka bodů zobrazuje všechny složky a skupiny složek v jednom sloupci. Každý řádek sloupce obsahuje ikonu, název, počet viditelných/uložených bodů a tlačítko akčního menu.

Ikona - klepnutí na ni spustí nabídku zobrazit všechny body, které byly zobrazeny při posledním spuštění Locusu nebo rovnou všechny body ve složce. Jakmile jsou vybrány všechny body, ikona přepíná již jen mezi zobrazováním a nezobrazováním všech bodů.

Název složky - po klepnutí rozbalí složku

tlačítko akčního menu:

 • Editovat - zde můžete složku zařadit do skupiny, pokud je nějaká vytvořena, upravit ikonu, název složky nebo její styl na mapě
 • Import - přidá do složky nové body pomocí importu odjinud
 • Export - exportuje všechny body ve složce, více v kapitole o exportu bodů
 • Smazat - smaže celou složku

Každý řádek se skupinou obsahuje její název a počet v ní zařazených složek.

Přidat nový bod a složku


 • Přidat nový bod - přidá nový bod na mapu, viz dále v kapitole Jak přidat nový bod >>
 • Vyfotit nový bod - spustí kameru telefonu a nabídne vyfotit snímek, který se uloží jao nový bod. Více v kapitole Jak přidat nový bod >>
 • Přidat novou složku - body jsou v Locusu ukládány do složek podle podobných témat (geokešky, fotobody, průchozí body navigace atd.). Se složkami lze pracovat jako s celky a některé operace lze provádět naopak pouze na jednotlivých bodech ve složce - jejich řazení, filtrování atd.
  • Ikona & název - klepněte a nastavte ikonu, nazvěte složku. Pro dostatečné rozlišení složek je k dispozici řada ikon ve stylu Locus i ve stylu Garmin.
  • Styl na mapě - nastavuje výchozí zobrazení popisků bodů složky na mapě
   • Hlavní nastavení - body složky přebírají způsob zobrazení svých popisků nastavený v obecném nastavení stylů mapových objektů
   • Nikdy - popisky se zobrazí pouze po klepnutí na bod
   • Při zvýraznění - popisky bodů se zobrazí, pokud se bod posune pod středový kurzor
   • Vždy - body se zobrazují rovnou s popisky

 • Skupiny - složky bodů lze dále shromažďovat do skupin. Klepněte na a vytvořte novou skupinu. Ve stejném dialogu můžete skupinu přejmenovat nebo smazat.Možnost vytvářet skupiny je funkční pouze v Locus Map Pro
 • Zrušit výběr - jedním klepnutím zruší zobrazení všech dříve vybraných bodů na mapě napříč všemi složkami (zruší zobrazení i všech tras, jelikož je přepínač společný pro obě kategorie)
 • Import - spustí zjednodušeného správce souborů pro importování bodů, více viz v kapitole Import bodů.
 • Manuál - zobrazí odpovídající stránku manuálu

Složka s body


Klepnutím na složku se rozbalí seznam bodů. Horní lišta zobrazuje počet zobrazených/celkový počet bodů. Každý řádek seznamu bodů obsahuje:

 • ikonu - může být stejná jako ikona složky nebo pro každý bod individuální
 • název bodu - klepnutí na něj otevře okno s detailem bodu
 • směr a vzdálenost k bodu od aktuální polohy středového kurzoru
 • - přepínač zobrazení bodu na mapě - zobrazené body jsou podsvíceny modře

Spodní lišta složky s body

Obsahuje několik tlačítek:

 • Přidat nový bod - zobrazí dialog přidání nového bodu, více viz Jak přidat nový bod
 • Skupinový výběr bodů - výběr více bodů naráz pro zobrazení nebo aplikaci nástrojů:
  • Skrýt vše - zruší zobrazení na mapě u všech bodů složky
  • Prvních X bodů - zobrazí předdefinovaný počet bodů v pořadí (50, 100, 200… bodů) - možnost je viditelná u složek s 50 a více body
  • Zobrazit vše - zobrazí všechny body ze složky na mapě
  • Invertovat - invertuje aktuální výběr. Užitečná funkce, například když chcete vybrat z velké skupiny bodů všechny až na jednoho. Toho vyberte a invertujte výběr.

 • tlačítko Řazení:
  • Řadit podle jména - řadí body podle abecedy
  • Řadit podle vzdálenosti - řadí body podle vzdálenosti od aktuální pozice středového kurzoru (popř. aktuální GPS pozice, pokud je lokalizovaná a vycentrovaná)
  • Řadit podle data vytoření - řadí body podle jejich data a času vzniku
  • Řadit podle poslední aktualizace - řadí body podle data/času jejich poslední obnovy
  • Řadit opačně - přepne řazení do opačného módu

   Geocaching - složky s geokešemi obsahují další možnosti řazení, viz Geocaching

 • tlačítko Filtr - zobrazí okno nastavení filtru. Na jeho horní liště se nachází tlačítko spuštění filtru a nabídku zobrazit výsledek filtrování na mapě a vyčištění filtru. Obsah okna se dále liší podle typu bodů v dané složce, kromě základních kategorií:
  • Jméno - fultextové filtrování podle řetězce znaků
  • Ikona - vykreslí všechny ikony ve složce. Zaškrtněte ty, podle kterých chcete filtrovat.
  • Max. vzdálenost - filtruje body podle maximální stanované vzdálenosti od aktuální pozice středového kurzoru.
  • Invertovat filtr - invertuje nastavení filtru

   záložka geocaching - obsahuje další filtrační metody, viz dále v kapitole Geocaching

 • Nástroje - tlačítko změní obsah horní a spodní lišty a zobrazí další ovladače:
  • horní lišta - zobrazuje počet bodů, vybraných pro provedení úkolu, tlačítko řazení a potvrzovací tlačítko
  • spodní lišta:
   • kopírovat - kopíruje vybrané body do jiných složek
   • přesunout - přesune vybrané body do jiných složek
   • export - exportuje vybrané body (více v kapitole Export bodů)
   • smazat - smaže vybrané body
   • další ovladače:
    • Vyplnit nm. výšky - vyplní nadmořské výšky vybraných bodů na mapě
    • Změnit ikony - změní ikony vybraných bodů
    • Earth - exportuje vybrané body do Google Earth, pokud je nainstalováno v zařízení
    • pokud složka obsahuje geokeše, v menu je ještě několik nástrojů pro práci s nimi, viz více v kapitole Geocaching
   • - zruší okno nástrojů

Vyskakovací okno bodu na mapě


Klepnutím na bod na mapě nebo najetím kurzoru na něj se objeví bublina popisku. Obsahuje název bodu, jeho vzdálenost od aktuální pozice, nadmořskou výšku, náhled připojeného obrázku (pokud nějaký je) a tlačítko “dalších možností”:

 • Navigovat do - spustí navigační dialog s nabídkou druhu dopravy, spuštění navigace a uložení trasy k bodu. Viz více v kapitole o Navigace.
 • Navádět - spustí navádění na bod. Zobrazí se přímka se vzdáleností bodu. Více info v kapitole o Navádění
 • Kompas - otevře okno s kompasem a spustí navádění na bod se zobrazením azimutu a vzdálenosti bodu
 • Skrýt - zruší zobrazení bodu na mapě

Klepnutí na popisek bodu otevře okno detailu bodu:

Okno detailu bodu


Okno s podrobnými informacemi o bodu je rozděleno do několika sekcí:

 • horní lišta s názvem bodu
 • záložka základní info, která obsahuje:
  • přehledovou mapu s bodem. Klepnutí na ni přepne na celou mapovou obrazovku s daným bodem uprostřed. Přehledka může být minimalizována klepnutím na zelenou šipku vpravo v rohu.
  • ikonu a název složky s bodem
  • souřadnice bodu a volič nové pozice bodu
  • popis, datum vytvoření, adresu, nadmořskou výšku, odkazy, telefon atd.
 • záložka přílohy - obsahuje připojené soubory. Pokud chcete nějaké přidat, klepněte na tlačítko v horní liště:
  • Vyfotografovat - vytvoříte snímek pomocí kamery vašeho zařízení
  • Přidat fotografii - vyberte foto z paměti přístroje - z připojeného fota lze vytvořit ikonu bodu - klepněte na nabídku vedle fotky a zvolte nastavit jako ikonu
  • Zaznamenat zvuk - vytvoří zvukovou nahrávku pomocí nahrávací aplikace vašeho zařízení
  • Vytvořit video - natočí videoklip pomocí kamery přístroje
  • Přidat video - vyberte video z paměti zařízení
  • Přidat jiný soubor - vyberte jiný typ souboru z paměti (text, zvuk…)
 • spodní lišta:
  • mapa - vycentruje mapu na pozici bodu
  • navigace:
   • Navigovat do - zobrazí dialog navigace s možnostmi volby dopravy a výpočtem trasy. Více v kapitole Navigace.
   • Kompas - otevře okno kompasu a spustí navádění se zobrazením azimutu a vzdálenosti
   • Navádět - spustí přímé navádění na bod. Více v kapitole o Navádění.
  • doplňky, spolupracující aplikace - nabídka relevantních instalovaných doplňků (např. volba najít nejbližší keše, pokud je nainstalován Geocaching4locus) a spolupracujících aplikací (např. Google Earth), které mohou dále pracovat s bodem.

   Operační systém Android OS poskytuje aplikacím interní systém, kde aplikace samy sebe registrují jako příjemci určitých informací, v tomto případě souřadnic. Locus Map testuje všechny aplikace ve vašem zařízení, zda jsou schopny podle této registrace přijímat a zpracovávat souřadnice a pokud ano, zobrazí je v tomto seznamu.

 • správa bodu - nabídne editaci, skrytí, kopírování, přesun, export, sdílení, smazání bodu a přidání do NFC tagu (viz více v kapitole o správci NFC)
cz/manual/user_guide/points/management.1446816071.txt.gz · Last modified: 2015/11/06 14:21 by mstupka