User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:management

This is an old revision of the document!


FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Správce bodů


Správce dat

Všechny nezávislé body jsou v Locusu spravovány v záložce Body Správce dat. Do záložky s body se dostanete přímo:

 • pomocí tlačítka v panelu funkcí
 • z hlavního menu > Body
 • z hlavního menu > Data


Záložka bodů zobrazuje všechny složky a skupiny složek v jednom sloupci. Každý řádek sloupce obsahuje ikonu, název, počet viditelných/uložených bodů a tlačítko akčního menu.

Ikona - klepnutí na ni spustí nabídku zobrazit všechny body, které byly zobrazeny při posledním spuštění Locusu nebo rovnou všechny body ve složce. Jakmile jsou vybrány všechny body, ikona přepíná již jen mezi zobrazováním a nezobrazováním všech bodů.

Název složky - po klepnutí rozbalí složku

tlačítko akčního menu:

 • Editovat - zde můžete složku zařadit do skupiny, pokud je nějaká vytvořena, upravit ikonu, název složky nebo její styl na mapě
 • Import - přidá do složky nové body pomocí importu odjinud
 • Export - exportuje všechny body ve složce, více v kapitole o exportu bodů
 • Smazat - smaže celou složku

Každý řádek se skupinou obsahuje její název a počet v ní zařazených složek.

Přidat nové...


Tlačítko otevře nové okno, rozdělené do dvou částí - Body a Trasy.

 • Přidat nový bod - přidá nový bod na mapu, viz dále v kapitole Jak přidat nový bod >>
 • Vyfotit nový bod - spustí kameru telefonu a nabídne vyfotit snímek, který se uloží jao nový bod. Více v kapitole Jak přidat nový bod >>

Druhá částo tohoto okna se týká přidávání tras >>.

Horní panel

Přidat novou složku

Body jsou v Locusu ukládány do složek podle podobných témat (geokešky, fotobody, průchozí body navigace atd.). Se složkami lze pracovat jako s celky a některé operace lze provádět naopak pouze na jednotlivých bodech ve složce - jejich řazení, filtrování atd.

 • Ikona & název - klepněte a nastavte ikonu, nazvěte složku. Pro dostatečné rozlišení složek je k dispozici řada ikon ve stylu Locus i ve stylu Garmin.
 • Styl na mapě - nastavuje výchozí zobrazení popisků bodů složky na mapě
  • Hlavní nastavení - body složky přebírají způsob zobrazení svých popisků nastavený v obecném nastavení stylů mapových objektů
  • Nikdy - popisky se zobrazí pouze po klepnutí na bod
  • Při zvýraznění - popisky bodů se zobrazí, pokud se bod posune pod středový kurzor
  • Vždy - body se zobrazují rovnou s popisky

 • Skupiny - složky bodů lze dále shromažďovat do skupin. Klepněte na a vytvořte novou skupinu. Ve stejném dialogu můžete skupinu přejmenovat nebo smazat.Možnost vytvářet skupiny je funkční pouze v Locus Map Pro
 • Zrušit výběr - jedním klepnutím zruší zobrazení všech dříve vybraných bodů na mapě napříč všemi složkami (zruší zobrazení i všech tras, jelikož je přepínač společný pro obě kategorie)
 • Import - spustí zjednodušeného správce souborů pro importování bodů, více viz v kapitole Import bodů.
 • Manuál - zobrazí odpovídající stránku manuálu

Složka s body


Klepnutím na složku se rozbalí seznam bodů. Horní lišta zobrazuje počet zobrazených/celkový počet bodů. Každý řádek seznamu bodů obsahuje:

 • ikonu - může být stejná jako ikona složky nebo pro každý bod individuální
 • název bodu - klepnutí na něj otevře okno s detailem bodu
 • směr a vzdálenost k bodu od aktuální polohy středového kurzoru
 • - přepínač zobrazení bodu na mapě - zobrazené body jsou podsvíceny modře

Spodní lišta složky s body

Obsahuje několik tlačítek:

 • Přidat nový bod - zobrazí dialog přidání nového bodu, více viz Jak přidat nový bod
 • Skupinový výběr bodů - výběr více bodů naráz pro zobrazení nebo aplikaci nástrojů:
  • Skrýt vše - zruší zobrazení na mapě u všech bodů složky
  • Prvních X bodů - zobrazí předdefinovaný počet bodů v pořadí (50, 100, 200… bodů) - možnost je viditelná u složek s 50 a více body
  • Zobrazit vše - zobrazí všechny body ze složky na mapě
  • Invertovat - invertuje aktuální výběr. Užitečná funkce, například když chcete vybrat z velké skupiny bodů všechny až na jednoho. Toho vyberte a invertujte výběr.

 • tlačítko Řazení:
  • Řadit podle jména - řadí body podle abecedy
  • Řadit podle vzdálenosti - řadí body podle vzdálenosti od aktuální pozice středového kurzoru (popř. aktuální GPS pozice, pokud je lokalizovaná a vycentrovaná)
  • Řadit podle data vytoření - řadí body podle jejich data a času vzniku
  • Řadit podle poslední aktualizace - řadí body podle data/času jejich poslední obnovy
  • Řadit opačně - přepne řazení do opačného módu

   Geocaching - složky s geokešemi obsahují další možnosti řazení, viz Geocaching

 • tlačítko Filtr - zobrazí okno nastavení filtru. Na jeho horní liště se nachází tlačítko spuštění filtru a nabídku zobrazit výsledek filtrování na mapě a vyčištění filtru. Obsah okna se dále liší podle typu bodů v dané složce, kromě základních kategorií:
  • Jméno - fultextové filtrování podle řetězce znaků
  • Ikona - vykreslí všechny ikony ve složce. Zaškrtněte ty, podle kterých chcete filtrovat.
  • Max. vzdálenost - filtruje body podle maximální stanované vzdálenosti od aktuální pozice středového kurzoru.
  • Invertovat filtr - invertuje nastavení filtru

   záložka geocaching - obsahuje další filtrační metody, viz dále v kapitole Geocaching

 • Nástroje - tlačítko změní obsah horní a spodní lišty a zobrazí další ovladače:
  • horní lišta - zobrazuje počet bodů, vybraných pro provedení úkolu, tlačítko řazení a potvrzovací tlačítko
  • spodní lišta:
   • kopírovat - kopíruje vybrané body do jiných složek
   • přesunout - přesune vybrané body do jiných složek
   • export - exportuje vybrané body (více v kapitole Export bodů)
   • smazat - smaže vybrané body
   • další ovladače:
    • Vyplnit nm. výšky - vyplní nadmořské výšky vybraných bodů na mapě
    • Změnit ikony - změní ikony vybraných bodů
    • Earth - exportuje vybrané body do Google Earth, pokud je nainstalováno v zařízení
    • pokud složka obsahuje geokeše, v menu je ještě několik nástrojů pro práci s nimi, viz více v kapitole Geocaching
   • - zruší okno nástrojů

Popisek bodu na mapě


Klepnutím na bod na mapě nebo najetím kurzoru na něj se objeví bublina popisku. Obsahuje název bodu, jeho vzdálenost od aktuální pozice, nadmořskou výšku a tlačítko “dalších možností”:

 • Navigovat do - spustí navigační dialog s nabídkou druhu dopravy, spuštění navigace a uložení trasy k bodu. Viz více v kapitole o Navigace.
 • Navádět - spustí navádění na bod. Zobrazí se přímka se vzdáleností bodu. Více info v kapitole o Navádění
 • Kompas - otevře okno s kompasem a spustí navádění na bod se zobrazením azimutu a vzdálenosti bodu
 • Skrýt - zruší zobrazení bodu na mapě

Klepnutí na popisek bodu otevře okno detailu bodu:

Okno detailu bodu


Okno s podrobnými informacemi o bodu je rozděleno do několika sekcí:

 • horní lišta s názvem bodu
 • záložka základní info, která obsahuje:
  • map preview of the point. Tapping it switches into the map screen with the point in the middle. The map preview can be switched off by tapping an arrow in the bottom right corner.
  • point folder icon and name
  • point coordinates and a new-coords selector switch
  • description, date of creation, address, altitude, links, phone etc.
 • attachment tab - contains associated files. To add some, tap the button in the topbar:
  • take a photo - takes a picture with your phone or tablet camera
  • select a photo - selects a photo in your phone memory - the attached photo can be used as the point icon - tap the menu next to the photo and select Set as icon
  • record an audio - makes a voice recording by the phone or tablet microphone
  • shoot a video - makes a video recording by the phone/tablet camera
  • select a video - selects a video in your phone memory
  • select other files - selects other files in your phone memory to attach to the point
 • bottom panel:
  • map switch - centers the map at the point
  • navigation button:
   • navigate to - opens the navigation dialog to calculate route to the point. See more in Navigation.
   • compass - opens the compass screen and starts guiding to the point showing its azimuth and distance
   • guide on - starts guiding to the point. See more in Guidance
  • add-ons, 3rd party apps - opens a menu of installed add-ons and cooperating 3rd party apps that can process the point - navigate to it, display it on a map etc.
  • point management button - offers editing, copying, moving, hiding, exporting, sharing, deleting and adding the point to NFC tag (see more in NFC manager)
cz/manual/user_guide/points/management.1433430010.txt.gz · Last modified: 2015/06/04 17:00 by mstupka