User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:notification_center

Oznámení


Zde se soustředí všechny zprávy od aplikace, od jejích vývojářů nebo oznámení o různých akcích na pozadí. Např. při stahování map, tras nebo výškových dat z Locus Obchodu. Nebo novinky ze stránek Locusu nebo připomenutí ještě nevyužitých mapových dárků, informace o anketách, oznámení tvůrců a tak dále.

Ikona/tlačítko Oznámení se objevuje v horním levém rohu hlavní obrazovky:

Když na ni klepnete, rozbalí se okno se seznamem oznámení:

Ikona mění svůj vzhled v závislosti na probíhající akci na pozadí. Např. funguje jako indikátor stavu stahování:


Jednotlivá oznámení můžete odstranit ze seznamu přetažením k okraji. Celý seznam vyprázdníte a ikonu oznámení deaktivujete tlačítkem dole na konci seznamu:

Když není nic nového ani neprobíhá žádná akce na pozadí, ikona Oznámení se nezobrazuje.

cz/manual/user_guide/notification_center.txt · Last modified: 2017/03/09 08:41 (external edit)