User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_wms

WMS mapy


Co je WMS?

WMS (Web Map Service) je standardní protokol pro poskytování georeferencovaných mapových souborů na internetu, které jsou generovány mapovými servery za použití GIS databází. Tyto mapy a datové vrstvy jsou ve většině poskytovány zdarma státními institucemi a vzdělávacími organizacemi.

Přes WMS můžete získat prakticky jakýkoliv typ mapy. Počínaje topografickými, historickými, satelitními nebo leteckými mapami, mapami cyklotras, městskými plány, až po různé datové vrstvy jako jsou mapy katastrů, meteorologické služby, mapy týkající se životního prostředí atd.

Další obecné informace o WMS získáte např. zde >>.

WMS mapy se v Locusu spravují ve WMS záložce správce map.

 • zobrazování WMS map je bez omezení přístupné pouze ve verzi Locus Map PRO.
 • WMS záložka mapového správce může být vypnuta (není dostupná) - v takovém případě klepněte na akční menu, zaškrtněte Zobrazit WMS záložku a restartujte Správce map

1. Přidejte zdroj WMS map

Locus Map nabízí knihovnu světových webových služeb, ve které si můžete vybrat. Zdroj WMS dat můžete vložit také ručně pomocí URL.

Knihovna webových služeb

 • otevřete záložku WMS ve správci map
 • klepněte na vpravo dole a zvolte Knihovna webových služeb
 • Locus Map vám nabídne WMS zdroje dostupné v oblasti podle vaší GPS polohy
 • pokud chcete upřesnit svůj výběr, využijte fultextové vyhledávání:
 • klepněte na vybraný zdroj - přidá se do WMS záložky:

Ruční přidání

 • z nabídkyvyberte Přidat ručně:
 • vložte odkaz na WMS zdroj, název a heslo (podle potřeby) a klepněte na OK
 • zdroj je přidán do záložky WMS
 • pokud myslíte, že ostatní uživatelé Locusu by také ocenili váš odkaz, požádejte nás o jeho zařazení do veřejné knihovny služeb:

  My odkaz otestujeme a přidáme jej po ověření do knihovny.

Další položky v nabídce:

 • Podrobnosti - informace o zdroji - poskytovatel, podmínky použití, kontakty atd.
 • Vrstvy - dostupné mapové a datové vrstvy ve zdroji
 • Vycentruj mapu - vystředí mapu na pozici kurzoru, pokud je vaše aktuální pozice mimo mapu
 • Znovu inicializovat - znovu načte informace z WMS serveru a nastaví mapu na výchozí hodnoty
 • Vypnout - zruší zobrazení všech vrstev WMS zdroje nad mapou
 • Odstranit - odstraní WMS zdroj ze záložky

2. Zobrazte WMS mapu

 • klepněte na vybraný WMS zdroj ve správci map
 • zobrazí se seznam dostupných vrstev a ovladač průhlednosti:
 • vyberte si vrstvy, které chcete aktivovat, nastavte jejich viditelnost nad aktuální mapou a potvrďte.
 • WMS mapa se zobrazuje vždy pouze jako překryv právě aktivní ne-WMS mapy (online nebo offline) - nikoli jako samostatná mapa
 • může se stát, že ne všechny WMS vrstvy jsou dostupné na celé ploše a ve všech zoomech zvolené oblasti

WMS ovladače

Po zapnutí WMS vrstvy se v levém horním rohu objeví dvě nová tlačítka:

 • zobrazí posuvník nastavení průhlednosti a seznam aktivních WMS vrstev - zaškrtněte vrstvy, které chcete zobrazit.
 • zobrazí specifickou WMS informaci, týkající se dané pozice - umístěte kurzor na WMS objekt na mapě a klepněte na tlačítko. Pokud objekt obsahuje nějaké doplňkové informace, zobrazí je ve vyskakovacím okně.

Současná podpora zobrazování WMS zdrojů neobsahuje žádné mechanismy pro stahování mapových dlaždic ani pro jejich kešování. Data jsou k dispozici pouze v provozní paměti přístroje.

cz/manual/user_guide/maps_wms.txt · Last modified: 2020/03/19 15:14 (external edit)