User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_tools:overlays

Překryvy mapy


Co jsou to překryvy mapy?

  • Menu > Další funkce > Překryvy mapy

Tato funkce umožňuje položit dvě mapy přes sebe v poloprůhledném módu tak, aby bylo možné porovnat jejich detaily, pokrytí, přesnost, nebo také doplnit jednu mapu údaji z druhé mapy.

Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map PRO.

1. vyberte podkladovou mapu

Vyberte mapu z nabídky Správce map:

  • Online mapy - všechny
  • Offline mapy - vektorové mapy (formát .MAP), MBT, GEMF a některé SQLite databáze (Orux SQLite a jiné formáty nejsou podporovány)

2. vyberte překrývající mapu

  • Zvolte funkci v Menu > Další funkce > Překryvy mapy.
  • Aktivujte ji pomocí přepínače.
  • Tlačítkem Vybrat si vyberte překryvnou mapu - online nebo offline - jsou podporovány stejné formáty jako v případě podkladové mapy.

3. nastavte viditelnost a způsob prolnutí

  • Nastavte viditelnost na posuvníku od nepropustné po průhlednou.
  • Režim prolnutí je ve výchozím nastavení vypnut. Pokud je potřeba, nastavte si některý z nabídky - vyzkoušejte, který vám nejvíce vyhovuje.
  • Uzavřete okno.

Pokud chcete překryv vypnout, zapněte okno nastavení překryvu a přepínač dejte do polohy vypnuto nebo klepněte na odstranit.

Příklad

LoMapa centra Prahy s a bez překryvu satelitní mapou:

cz/manual/user_guide/maps_tools/overlays.txt · Last modified: 2017/10/12 09:22 by mstupka