User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:maps_tools:ikimap

ikiMap


ikiMap je webová služba pro rychlou a snadnou tvorbu a sdílení map. ikiMap pomáhá při organizaci, klasifikaci a publikaci vašich map a georeferencovaných informací na webu.

cz/manual/user_guide/maps_tools/ikimap.txt · Last modified: 2015/08/12 16:17 by mstupka