User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:tools

Nástroje pro geocaching


Menu > Další funkce > Geocaching nástroje

Nástroje pro geocaching pomohou při řešení různých úkolů, specifických pro geocaching:

 • grafické výpočty - pro rychlejší řešení některých mystery keší
 • 161 m okruhy okolo keší - pro bezpečné dodržení povolené vzdálenosti od sousední keše při tvorbě nové. Více info zjistíte zde >>
 • kontrola již vytvořených field notes
 • atd.

Geocaching LIVE!

 • Načíst Pocket Query - viz více v Pocket Query kapitole o importu keší. Tato funkcionalita je přístupná pouze uživatelům Locus Map Pro verze.
 • Zalogovat trackable - umožní zalogovat nalezenou trackable položku (travelbugy, geocoiny) přímo z aplikace (je potřeba být online). Tato funkcionalita je přístupná pouze uživatelům Locus Map Pro verze. Více o trackables >>

Geocaching nástroje

 • Správce field notes - Locus Map umožňuje logovat kešky offline do tzv. fieldnotes, které mohou být na server Geocaching.com odeslány později až je dostupné připojení k internetu. Ve správci lze field notes jednoduše spravovat, např. exportovat do souboru nebo logovat.
  V menu v horní liště správce můžete nastavit, které fieldnotes zobrazit.

  Pokročilým uživatelům, kteří chtějí své fieldnotes filtrovat, řadit nebo dávkově zpracovávat, doporučujeme sofistikovaný doplněk FieldNotes.

 • Nakreslit kruh - nakreslí kruh o definovaném poloměru, barvě a průsvitnosti okolo libovolně vybraného místa na mapě
 • Nástroje - čáry - nakreslí linku mezi dvěma definovanými body nebo vypočítá průsečík dvou linek
 • Střední bod - nastaví pozice dvou bodů a vypočítá přesný střed úsečky mezi nimi
 • Projekce - vypočítá nový bod na základě vzdálenosti a azimutu od vaší polohy a vykreslí jej na mapě. Funkce je samostatně přístupná také ve voliči pozice.
 • Načíst všechny waypointy - zobrazí všechny waypointy všech keší vizualizovaných na mapě
 • Limit umístění keší - podle pravidel Geocaching.com, jakékoli fyzické části jednotlivých keší mohou být od sebe ve vzdálenosti minimálně 528 ft/161 m od sebe. Tato funkce vizualizuje takovou oblast na mapě. Locus se zeptá, které keše takto chcete označit a nabídne vybrat z vašich složek.

  Pro odstranění kruhů z mapy zapněte znovu tuto funkci a znovu vyberte složku označených keší. Více o pravidlech umisťování keší najdete zde >>

Jak odstranit položky vykreslené nástroji pro geokešink:

 • klepněte na tlačítko Skrýt dočasné položky na mapě v horní liště obrazovky Mapové položky nebo
 • podržte prst na tlačítku Správce dat (bodů, tras) v panelu funkcí na hlavní obrazovce a vyberte Skrýt dočasné položky na mapě nebo
 • přímo si přidejte tlačítko Skrýt dočasné položky na mapě do panelu funkcí

GC offlinizér

Dostupné pouze ve verzi Locus Map Pro

Geocaching offlinizér je zkrácené označení pro přesnější stahovač obrázků u keší. Funkci nenajdete v menu ostatních geokešinkových nástrojů, ale přímo v okně detailu keše v hlavním geokešinkovém menu, nebo, v případě výběru více keší, v nástrojovém menu spodní lišty správce bodů. Jak s tímto nástrojem pracovat:

 • ve složce s kešemi vyberte keš, kterou chcete “offlinizovat”
 • zvolte GC Offlinizer z postranního geokešink menu, objeví se dialog
 • pokud chcete pouze stáhnout obrázky, které jsou součástí listingu keše, nezaškrtávejte Live API. Je to pak o dost rychlejší.
 • pokud potřebujete také spoilery nebo si nejste jistí, zda jsou listingy kompletní a obsahují všechny odkazy na obrázky, použijte Live API. Akce vyžaduje platný Geocaching Live login.
 • pokud chcete stáhnout jen spoilery, musíte použít Live API a zaškrtnout Pouze spoilery.

Úložiště dat

 • všechny stažené obrázky jsou uloženy do adresáře Locus/data/geocaching
 • do okna detailu keše je přidána záložka Obrázky, která zobrazuje seznam všech stažených obrázků ke keši

Doporučujeme z času na čas mazat nepoužívané obrázky (které zůstávají v paměti vašeho zařízení po smazání keší z vaší Locus databáze). Jděte do Nastavení > Různé > Vymazat dočasná data a vyberte Nepotřebná geocaching data nebo Nepřipojené přílohy.

cz/manual/user_guide/geocaching/tools.txt · Last modified: 2016/11/23 11:25 (external edit)