User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:settings

Geocaching nastavení


Hlavní

Přesunout na finální waypoint

Finální waypointy multikeší nebo mystery keší obvykle vyžadují řešení hádanek, výpočty vzorců apod. Užití tohoto nastavení je vhodné v případě, že keš je importována z databáze s již vypočítanými waypointy - souřadnice keše jsou automaticky přesunuty na místo finálního bodu.

Zachovat vlastní data během importu

Keše často obsahují některá osobní data - poznámky, fotky atd. Toto nastavení zabraňuje jejich přepsání během aktualizačního importu.

Automaticky načíst obrázky

Geocache importované do Locusu obsahují obvykle pouze odkazy na obrázky v listingu. Zaškrtnutí tohoto nastavení umožní obrázky stáhnout.

  • Deaktivováno - automatika je vypnuta, stahovat se budou pouze texty
  • Ukládání do dočasné paměti - obrázky jsou uloženy jen po dobu používání aplikace, po jejím restartu zmizí.
  • Stahování obrázků - obrázky jsou staženy a uloženy ve složce Locus/data/geocaching a můžete s nimi pracovat libovolně dlouho, dokud je manuálně nesmažete

Automaticky načítat waypointy

Geocache často obsahují doplňkové waypointy, jako výchozí místo na zaparkování, zastávku autobusu apod. Tato možnost zobrazí tyto body automaticky na mapě. Stačí vybrat požadované kategorie waypointů:

Jméno vlastníka

Nastaví vaše uživatelské jméno z webu Geocaching.com pro rozlišení vlastních keší.

Jména přátel

Definuje seznam vašich geokešinkových přátel. Pokud se někdo z tohoto seznamu objeví v roletě logů, Locus je podsvítí a přesune na první pozici log listu.

Limit uložených logů

Tato možnost může zabránit přeplnění paměti logy, pokud je zaškrtnuta možnost Zachovat data při importu.

Zalogovat návštěvu

Vždy zalogovat offline

Nastaví field notes jako výchozí metodu logování a znemožní všechny možnosti logování online.

Akce po 'Nálezu'

Otevře nové okno: Zde si můžete nastavit, co se automaticky stane po zalogování úspěšného nálezu kešky:

  • Skrýt keš - odstraní nalezenou keš z mapy (nikoli z paměti)
  • Přesunout do - po nálezu přesune kešku do jiné složky - vyberte, které.
  • Navádět na nejbližší keš - automaticky se zapne navádění na další nejbližší kešku

GCVote

GCVote je rozšíření www.geocaching.com, které umožňuje hodnotit kvalitu keší. Více info zde >>

Zobrazit GCVote na mapě

Zobrazí pod ikonami keší na mapě symboly kvality keše (1-5 hvězd):

GCVote musí být načteno předem v okně detailu keše.

Terénní poznámky

Zde se nastavují Geocaching field notes (offline logy keší uložené pro pozdější nahrání na Geocaching.com).

Odstranit field notes

Umožňuje odstranit všechny uložené field notes z paměti. Ujistěte se, že jste uploadovali všechny své field notes na Geocaching.com než provedete tento krok!

Předvyplnit field notes

Tato možnost šetří čas při lovu více keší najednou - předem nastavíte různé parametry, které budou Field notes obsahovat:

  • {c} - počet nalezených keší
  • {t} - čas nálezu keše
  • další texty, např. poděkování, TFTC atd.

Počitadlo nalezených keší

Nastaví výchozí počet nalezených keší, další budou přidávány po jedné. Můžete si z profilu na Geocaching.com stáhnout aktuální stav:

Okno detailu keše

Do okna s detailem keše je možné přidat dvě volitelná tlačítka a těmito funkcemi:

cz/manual/user_guide/geocaching/settings.txt · Last modified: 2018/08/21 11:40 by mstupka