User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:geocaching:gc_in_locus

This is an old revision of the document!


FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Geocaching v Locusu


Úvodem...

 • Locus Map pracuje s kešemi podobně jako s body - každá keš má svůj název, souřadnice, popis, plus další specifické parametry jako GC kód, obtížnost, terén, velikost atd.


 • Keše je potřeba do Locusu nejdříve importovat. Locus Map neimportuje keše sám, import probíhá za pomoci doplňků nebo spolupracujících aplikací. Keše jsou po importu zobrazeny na mapě jako speciální ikonky (pokud není nastaveno jinak), uloženy do složek a skupin jako ostatní body a stejně tak jsou spravovány v záložce Body správce dat. Další info v Importu geokeší >>

 • Detail keše lze pak zobrazit klepnutím buď na keš ve složce nebo na její popisek na mapě

 • Locus Map nabízí příznivcům geocachingu širokou škálu nástrojů a funkcí a činí geocaching snadnější a ještě zábavnější.

Vyskakovací okno keše

Po klepnutí na ikonu keše na mapě vyskočí okno s popiskem. Popisek je podobný jako u běžného bodu zájmu, až na doplňkové informace:

 • D- obtížnost nálezu - od 1 do 5
 • T - obtížnost terénu - od 1 do 5


 • W - počet waypointů
 • TR - počet uložených trackables
 • S - velikost keše - od 1 do 5
 • statusy posledních 5 logů - pokud jsou logy staženy
 • vzdálenost keše od aktuální polohy (nebo kurzoru, pokud nemáte GPS fix)
 • “další možnosti” obsahují tlačítko nápovědy

Obrazovka složky s geokešemi

Vypadá podobně a nabízí podobné ovládací prvky jako složka s běžnými body zájmu plus několik specifických tlačítek:

 • Aktualizovat keše - aktualizuje popisy, listingy, logy atd. stažených keší. Tlačítko je viditelné pouze pokud je nainstalován doplněk Geocaching4Locus.
 • GC Offlinizer - stahuje obrázky, spoilery a další atributy keší pro pozdější offline použití. Tato funkce je k dispozici pouze v Locus Map Pro. Jak používat GC Offlinizer >>
 • Načíst GCVote - stáhne a zobrazí hodnocení keše

Okno detailu keše

Jak již bylo řečeno, Locus Map pracuje s kešemi jako s body. Nicméně okno detailu keše obsahuje mnohem více informací a možností:

Horní lišta zobrazuje název geokeše a tlačítko hlavního menu geocachingu:

Hlavní menu

 • Nápověda - zobrazí dešifrovanou nápovědu ke keši (pokud nějaká je)
 • Zalogovat
  • ONLINE tuto možnost mají pouze uživatelé Locusu Map Pro
   • Zalogovat se - zaloguje váš nález online přímo na Geocaching.com
   • Nahrát Field notes - nahraje vaše fieldnotes pod “Váš profil - Vaše field notes”. Geocaching.com vás vyzve k autorizaci, pokud tak již neučinil předem.
  • OFFLINE
   • Uložit offline - uloží log keše pro pozdější online logování
 • Zalogovat trackable - tuto možnost mají pouze uživatelé Locusu Map Pro - vyžádá si kód trackable položky a zaloguje
 • Poznámky - otevře prázdné pole pro psaní offline poznámek. Vhodné pro tzv. paperless geocaching - zapisování dotazů na jednotlivé stage multikeší, výpočty, vzorce, nápovědy apod.
 • Přidat waypoint - přidá nový waypoint nebo finálku muiltikeše
  • Přidat projekcí - přidá waypoint zadáním azimutu a vzdálenosti od vstupních souřadnic.
 • GC Offlinizer - stáhne obrázky z detailu geokeše pro offline použití, více zde >>
 • Přidat do kalendáře - pokud se keš týká geocaching eventu, tato možnost event přidá do kalendáře vašeho zařízení. Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro.
 • Vypočtená - označí keš za vypočtenou, pokud obsahuje nějaké výpočty - užitečné při filtraci
 • Webová stránka - zobrazí detail keše na stránce Geocaching.com
 • Nastavení - otevře okno nastavení možností geocachingu >>

Záložka Základní info

 • (1) přehledová mapa - klepnutím na ni přepnete na hlavní obrazovku s mapou a geokeší umístěnou uprostřed.


 • (2) - přehledovou mapu lze vypnout klepnutím na šipku vpravo dole.
 • (3) - ikona a název složky - informace o úložišti keše, šipka vás vrátí do složky s kešemi.
 • (4) - souřadnice a tlačítko voliče pozice - pro rychlou změnu umístění keše v případě např. výpočtu mystery keše
 • Keš
  • Kód cache - unikátní kód s odkazem na stránku keše na Geocaching.com
  • obtížnost - obtížnost nálezu keše - od 1 do 5
  • terén - obtížnost terénu, ve kterém se nachází skrýš - od 1 do 5
  • velikost - velikost schránky keše - od 1 do 5
  • oblíbené - počet geocacherů, kteří keš označili jako oblíbenou
  • kvalita GC Vote - hodnocení keše geocachery. aktualizuje status - možnost dostupná pouze uživatelům Locusu Map Pro
  • schováno - datum úkrytu keše
  • aktualizováno - datum poslední aktualizace webové stránky keše
  • keš od - owner geokeše
  • země - stát, kde je keš ukryta
  • atributy - ikony dalších atributů keše - dostupnosti, specifických vlastností atd.
  • popis - popis geokeše, může být kratší nebo delší než listing, záleží na ownerovi.
 • Podrobnosti - informace o nadmořské výšce keše, azimutu od výchozí pozice, přesnosti GPS, datumu importu geokeše atd.

Záložka Listing

Obsahuje listing totožný s listingem na webu keše - fakta, vzoce, obrázky, odkazy atd.

Záložka Obrázky

Zvláštní záložka pro zobrazení obrázků a jejich popisů. Sem se ukládají obrázky po použití GC Offlinizeru.

Záložka Waypointy

Obsahuje seznam waypointů keše, pokud nějaké jsou. Tradiční keše obvykle neobsahují waypointy, multicache ano a u mystery keší se musejí zpravidla teprve zjistit.

Záložka Logy

Obsahuje roletu s logy keše.

Záložka Přílohy

Úložný prostor pro další přílohy keše - soubory, obrázky jinde neuvedené, videa, audio atd.

Spodní ovládací lišta

 • mapa - tlačítko vycentruje mapu na pozici keše
 • volič navigace:
  • Navigovat do - otevře dialog navigace pro výpočet trasy ke keši. Více viz Navigace >>
  • Kompas - otevře obrazovku kompasu a spustí navádění na keš se zobrazením azimutu a vzdálenosti
  • Navádět - spustí navádění na keš na mapě. Více viz Navádění >>
 • doplňky, aplikace třetích stran - otevře nabídku doplňku Geocaching4Locus a dalších nainstalovaných doplňků a spolupracujících aplikací, které mohou pracovat s keší - navigovat na ni, zobrazit ji na mapě apod.:
  • aktualizovat keš - znovu načte data keše
  • stáhnout logy - stáhne logy z webu keše
  • nejbližší keše - otevře okno Geocaching4Locus pro definici rozsahu a počtu zobrazených keší
 • tlačítko správy keše - nabídne editaci, kopírování, přesun, skrytí, export, sdílení, smazání a přidání keše do NFC tagu (více viz Správce NFC)
cz/manual/user_guide/geocaching/gc_in_locus.1434467728.txt.gz · Last modified: 2015/06/16 17:15 by mstupka